BILDSPRÅK

KONCEPT

KARTOTEK


År 1999 inrättade LTH ett center för Technolution. Till detta center knöts arkitekten Peter Broberg som adjungerad professor i Humanteknologi. Denna hemsida är en beskrivning av den verksamhet som bedrevs. Mycket av verksamheten kan med fördel användas i dagens diskussion om koppling mellan teknik - humaniora, miljö och klimat.
Alla bilder som finns medtagna på denna hemsida, i text eller i kartotek, kan med angivande av källa, © LTH Peter Broberg, fritt användas i föreläsningar, presentationer och skrift. Det finns en samhörande text till de flesta bilderna som är fritt att använda med samma villkor. Bilderna kan dras ut på skrivbordet och enkelt monteras. Behövs bättre upplösning kan bilderna hämtas från kartoteket i storlek 20x20 cm (300 dpi) och 40x40 cm (150 dpi). Vissa bilder, särskilt markerade, kan erhållas i mycket hög upplösning lämpliga för tryck och tavlor. Dessa bilder kommer att faktureras från LTH.
Beställning kan göras från adress: technolution@lth.lu.se

BILDER I HÖGRE UPPLÖSNING
De bilder som finns färdiga för större printar.
 • 0_01_40x40cm_300dpi
 • 0_02_40x40cm_300dpi
 • 0_03_40x40cm_300dpi
 • 0_04_40x40cm_300dpi
 • 0_05_50x50cm_300dpi
 • 1_01_40x40cm_300dpi
 • 1_02_35x35cm_300dpi
 • 1_03_40x40cm_300dpi
 • 1_04_35x35cm_300dpi
 • 1_05_40x40cm_300dpi
 • 1_06_40x40cm_300dpi
 • 1_08_50x50cm_300dpi
 • 1_10_80x80cm_300dpi
 • 1_11_80x80cm_300dpi
 • 2_01_40x40cm_300dpi
 • 2_03_40x40cm_300dpi
 • 2_07_30x30cm_300dpi
 • 2_10_80x80cm_300dpi
 • 2_11_80x80cm_300dpi
 • 3_02_35x35cm_300dpi
 • 4_05_40x40cm_300dpi
 • 4_07_40x40cm_300dpi
 • 4_10_40x40cm_300dpi
 • 5_01_40x40cm_300dpi
 • 5_08_40x40cm_300dpi
 • 9_06_60x60cm_300dpi
 • 9_11_80x80cm_300dpi
 • 10_10_60x60cm_300dpi
 • 11_02_80x80cm_300dpi


Bildnr: 001

Bildnr: 006

Bildnr: 011

Bildnr: 104

Bildnr: 109

Bildnr: 208

Bildnr: 302

Bildnr: 307

Bildnr: 403

Bildnr: 408

Bildnr: 413

Bildnr: 503

Bildnr: 508

Bildnr: 601

Bildnr: 606

Bildnr: 611

Bildnr: 705

Bildnr: 801

Bildnr: 806

Bildnr: 901

Bildnr: 906

Bildnr: 1001

Bildnr: 1201

Bildnr: 1206

Bildnr: 1211

Bildnr: 1216

Bildnr: 1221

Bildnr: 203

Bildnr: 002

Bildnr: 007

Bildnr: 012

Bildnr: 105

Bildnr: 110

Bildnr: 209

Bildnr: 303

Bildnr: 308

Bildnr: 404

Bildnr: 409

Bildnr: 414

Bildnr: 504

Bildnr: 509

Bildnr: 602

Bildnr: 607

Bildnr: 701

Bildnr: 706

Bildnr: 802

Bildnr: 807

Bildnr: 902

Bildnr: 907

Bildnr: 1010

Bildnr: 1202

Bildnr: 1207

Bildnr: 1212

Bildnr: 1217

Bildnr: 1222

Bildnr: 204B

Bildnr: 003

Bildnr: 008

Bildnr: 101

Bildnr: 106

Bildnr: 111

Bildnr: 210

Bildnr: 304

Bildnr: 309

Bildnr: 405

Bildnr: 410

Bildnr: 415

Bildnr: 505

Bildnr: 510

Bildnr: 603

Bildnr: 608

Bildnr: 702

Bildnr: 707

Bildnr: 803

Bildnr: 808

Bildnr: 903

Bildnr: 908

Bildnr: 1101

Bildnr: 1203

Bildnr: 1208

Bildnr: 1213

Bildnr: 1218

Bildnr: 1223

Bildnr: 204

Bildnr: 005

Bildnr: 010

Bildnr: 103

Bildnr: 108

Bildnr: 202

Bildnr: 301

Bildnr: 306

Bildnr: 402

Bildnr: 407

Bildnr: 412

Bildnr: 502

Bildnr: 507

Bildnr: 512

Bildnr: 605

Bildnr: 610

Bildnr: 704

Bildnr: 709

Bildnr: 805

Bildnr: 810

Bildnr: 905

Bildnr: 911

Bildnr: 1103

Bildnr: 1205

Bildnr: 1210

Bildnr: 1215

Bildnr: 1220

Bildnr: 1225

Bildnr: 207

Bildnr: 004

Ej för beställning 

Bildnr: 009

Bildnr: 102

Bildnr: 107

Bildnr: 201

Bildnr: 211

Bildnr: 305

Bildnr: 401

Bildnr: 406

Bildnr: 411

Bildnr: 501

Bildnr: 506

Bildnr: 511

Bildnr: 604

Bildnr: 609

Bildnr: 703

Bildnr: 708

Bildnr: 804

Bildnr: 809

Bildnr: 904

Bildnr: 909

Bildnr: 1102

Bildnr: 1204

Bildnr: 1209

Bildnr: 1214

Bildnr: 1219

Bildnr: 1224

Bildnr: 205

Bildnr: 1226

Bildnr: 1227

LTH Lunds Universitet © 2020