Var med och namnge LTH:s nya innovationscentrum!

English version below

 

Under vårterminen 2020 har LTH:s nya makerspace X-Lab startats i liten skala. Verksamheten har utvecklas kontinuerligt och det är nu dags för fas 2 (Mid-scale) i arbetet.


Under höstterminen flyttar vi
till nya spännande lokaler i Norra apparathallen i M-huset, en industriell miljö med högt i tak och stora utvecklingsmöjligheter.

Detta blir starten för ett nytt innovationscentrum vid LTH. I fas 3 (Full-scale), med start 2022, kommer vi kommer få tillgång till ännu större lokaler och kan utveckla vår verksamhet ytterligare.

Innovationscentret är till för alla på LTH och kommer att inrymma ett antal olika verksamheter, både kursrelaterade aktiviteter och sådana ligger utanför LTH:s utbildningar. Här finns exempelvis studentföreningar, forskningsnätverk, makerspace, projektutrymmen, undervisningslokaler samt café och lounge. Tillsammans kommer dessa att möjliggöra stärkt samverkan, internt på LTH och tillsammans med företag och samhälle.


Nu bjuder vi in studenter
och anställda vid LTH att komma med namnförslag till vårt nya innovationscentrum.

Namnet ska spegla den kreativa och nytänkande anda vi vill stärka på LTH, och tävlingen är öppen fram till den 7 september 2020. Det vinnande namnförslaget kommer offentliggöras vid invigningen under höstterminen 2020. Pris i form av 5 luncher på restaurant Bryggan, LTH utlovas till det vinnande förslaget. 

Välkommen att lämna dina förslag!

X-Lab Namnförslag / Name suggestion

page1

 

During the spring term of 2020, X-Lab, the new makerspace at LTH, was started on a small-scale. It is now time for phase 2 (Mid-scale) of the work.

During the fall term, we will move to exciting new premises in the Northern Machine Hall, an industrial environment in the M-building with high ceilings and great development opportunities.


This marks the start
of a new innovation centre at LTH. in phase 3 (Full-scale) starting in 2022, we will get access to even larger premises and can further develop our activities. 

The centre is for everyone at LTH and will house a number of different activities, both course-related and extracurricular, such as student associations, research networks, makerspace, project spaces, teaching rooms, as well as cafe and lounge. Together, these will enable enhanced collaboration internally at LTH, and with industry and society. 


We are now inviting students
and staff at LTH to submit name suggestions for our new innovation centre. The name should reflect the creative and innovative spirit we want to strengthen at LTH, and name can be suggested until September 7, 2020. The winning proposal will be announced at the inauguration in the fall term of 2020, and will be awarded with a grand price: 5 lunches at the Bryggan restaurant at LTH.

Welcome to submit your proposals!

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-06-06