Studentföreningar

Nedan finns en lista med studentföreningar som jobbar tillsammans med LTH och TLTH, i listan finner du en kort beskrivning samt kontaktinformation till föreningen.

Våra studenter har fantastiskt många roliga och inspirerande föreningar!

Athena är teknologkåren kvinnliga nätverk som arbetar för en mer jämställd ingenjörsbransch. 

Kontaktperson: athena@box.lth.se

Hemsida: 

LOGGA

Code@Lund är en studentförening som ämnar öka intresset för programmering, främst hos studenter vid Lunds Tekniska Högskola men vem som helst är välkommen att delta. 

Kontaktperson: 

Hemsida: https://codeatlth.org

LOGGA

Datorföreningen (DF) är en studentförening som har som ändamål att främja medlemmarnas intresse för datorer och verka för att bereda medlemmarna ökad möjlighet till användande av sådana.  

Kontaktperson:

Hemsida: https://dflund.se

LOGGA

ElektroTekniska Föreningen (EWB) är en studentförening som har till uppgift att bereda föreningsmedlemmarna möjlighet att praktiskt utöva elektronik i alla dess former.   

Kontaktperson:

Hemsida: https://etf.nu

LOGGA

Engineering World Health, Lund Engineering är en lokalförening till Engineering World Health med syfte att inspirera och mobilisera ingenjörer för att förbättra kvalen på sjukvård i utsatta regioner.  

Kontaktperson:

Hemsida: https://www.ewh.org

LOGGA

Fotoklubben är en studentförening som har till uppgift att bereda möjlighet till praktiskt mörkrumsarbete och även tillvarata medlemmarnas intressen inom fotografin

Kontaktperson:

Hemsida: 

LOGGA

Gastronomiföreningen Allium är en studentförening med syfte att främja den gastronomiska kulturen på LTH och vara ett forum för gastronomiskt kunniga och intresserade studenter.

 

Kontaktperson: 

 

kontakt.allium@gmail.com

Hemsida: 

LOGGA

iGem är en studentförening som har till uppgift att ge dess medlemmar möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt inom syntetisk biologi och därigenom främja medlemmarnas och allmänhetens intresse för syntetisk biologi

Kontaktperson: igemlund@gmail.com

Hemsida: 

LOGGA

INASCON är en studentförening som ...

Kontaktperson: inascon2020@gmail.com

Hemsida: 

LOGGA

Ingenjörer för uncervattensteknik (IFU) är en studentförening som har till syfte är att verka för billig, säker och rolig dykning samt att främja intresset för dykning på LTH och öka kunskapen på området

Kontaktperson: 

 

info@ifudyk.se

Hemsida: 

LOGGA

Ingenjörer utan gränser, studentgrupp vid LTH är en lokalförening till Ingenjörer utan gränser (Engineers without boarders, EWB) som ...

Kontaktperson:

Hemsida: www.ewb-swe.org

LOGGA

Jesperspexet är en studentförening som har till uppgift att producera god underhållning.

Kontaktperson:

Hemsida: 

LOGGA

Klätterföreningen CRUX är en studentförening med syfte att vara uppåt väggarna.

Kontaktperson:

Hemsida: jesperspexet.org

LOGGA

LAIR är en studentförening vars ändamål är att samla medlemmar med intresse för rollspel, och verka för att främja och samordna detta intresse.

Kontaktperson:

Hemsida: www.lair.se

LOGGA

LAIR är en studentförening .

Kontaktperson:

Hemsida: www.LTH-koren.se

LOGGA

Lund Formula Student är en studentförening som 

Kontaktperson: project.leader@lundfomulastudent.se

Hemsida: www.lundformulastudent.se

LOGGA

Lund Sustainable Engineers är en studentförening med syfte att väcka intresset för hållbar utveckling bland blivande ingenjörer och på sås sätt skapa ett engagemang för miljö- och etikfrågor som sedan tas med ut i yrkeslivet.

 

Kontaktperson: president@lundsustainableengineers.com

Hemsida: 

LOGGA

Lunds Kristna Teknologer (LKT) är en studentförening ändamål är att vara en kristen gemenskapsgrupp på Lunds Tekniska Högskola. 

 

Kontaktperson: 

Hemsida:

LOGGA

NanoLund Student är en studentförening som ...

Kontaktperson: 

Hemsida:

LOGGA

OpenHack for Humanity är en studentförening som ...

Kontaktperson: 

Hemsida:

LOGGA

Pyrotekniska Föreningen är en studentförening som har som ändamål att främja medlemmarnas kunskap om och intresse för fyrverkerier och verka för ett ökat, säkert och ansvarsfullt användande av sådana i sammanhang där dessa är lämpliga

Kontaktperson: 

Hemsida:

LOGGA

Pålsjö Ändrar är en studentförening som skall främja gemenskapen mellan motorcyklister vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Kontaktperson:

Hemsida:

LOGGA

SpegatSpexet är en studentförening som producerar en årligen återkommande spexuppsättning av realistisk proportion.

Kontaktperson:

Hemsida:http://spegatspexet.se

LOGGA

Teknologkårens idrottsförening (TIF) är en studentförening som har som målsättning att förbättra idrottsmiljön på LTH Campus och möjliggöra specifik idrottsverksamhet för teknologer

Kontaktperson: 

Hemsida: https://idrottonline.se/TeknologkarensIFLTH/

LOGGA

Ung Vetenskapssport (UVS) är en studentförening vars syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för ungdomar intresserade av problemlösning

Kontaktperson: 

Hemsida: https://ungvetenskapssport.se

LOGGA

 

 

 

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-11