lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Information till deltagarna och skolorna

 

Vad kan man studera på Lunds Tekniska Högskola? 

På Lunds Tekniska Högskola kan man läsa till civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekt, industridesigner och brandingenjör. Till Lunds Universitet tillhör också teknisk basår, Trafikhögskolan i Ljungbyhed och livsmedelsteknisk högskoleutbildning. Övergripande information finns på http://www.lth.se/utbildning/.

Medverkande sektioner i Flickor på Teknis:

F-sektionen - https://fsektionen.se/

 • Teknisk matematik

 • Teknisk fysik

 • Teknisk nanovetenskap

M-sektionen - http://www.maskinsektionen.com/

 • Maskinteknik

 • Teknisk design

I-sektionen - www.isek.se

 • Industriell ekonomi

V-sektionen - http://www.v-sektionen.se/

 • Väg- och vattenbyggnad

 • Lantmäteri

 • Brandingenjör

 • Riskhantering

K-sektionen - http://www.ksek.se/

 • Kemiteknik

 • Bioteknik

E-sektionen - https://eee.esek.se/

 • Elektroteknik

 • Medicin och teknik

D-sektionen - http://www.dsek.se/

 • Datateknik

 • Informations- och kommunikationsteknik

W-sektionen - http://www.wsek.tlth.se/

 • Ekosystemteknik

 

Övriga sektioner:

ING-sektionen (högskoleingejör)

  • Byggteknik - järnvägsteknik

  • Byggteknik - väg- och trafikteknik

  • Byggteknik med arkitektur

  • Datateknik

  • Elektroteknik med automationsteknik

A-sektionen

  • Arkitekt

  • Industridesign

  Eventet kommer att äga rum 18-20 april 2018 och vi i Projektgruppen ser fram emot att få träffa alla deltagare.

  Här kommer information om eventet att hittas, sidan kommer uppdateras kontinuerligt.