För studenter

Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 hp

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning har du som civilingenjörs- eller brandingenjörsstudent möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser med en praktikplats på ett företag eller organisation. Redan under din utbildning kan du lära känna din framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats. Detta sker genom 8 veckors sammanhängande heltidspraktik på företaget. Kursen är totalt på 10 veckor.

Vill du gå kursen?

Om du är intresserad av att gå kursen föreslås du gå igenom följande steg:

1. Läs och förstå kursplanen.

Läs och förstå kursplanen.

Se särskilt kursens omfattning, de krav som ställs på dig och dina handledare.

2. Hitta praktikplats och handledare

Fundera över vilket område och/eller vilka arbetsuppgifter du skulle vilja prova på att arbeta med. Sök kontakt med företag/myndigheter/organisationer inom det området. Du kan erbjuda dem en kompetent och engagerad praktikant under 8 veckor. Eftersom du får studiemedel under tiden så kommer du inte att kosta organisationen något i form av lön, bara eventuella omkostnader

Fråga dina lärare om eventuella tips på företagskontakter. Det kan vara så att ditt kommande sommarjobb uppfyller kraven för kursen ingenjörsinriktad yrkesträning. Företag har möjlighet att annonsera om praktikplatser på MyCareer

På praktikplatsen ska du ha en namngiven handledare och gärna en biträdande handledare som avsätter nödvändig tid för att stödja studentens arbete. Det är inte ett krav på att det ska finnas en biträdande handledare men ett önskemål.

Du ska också ha en LTH-handledare kopplad till dig. Du tar själv kontakt med en lärare som du tror kan vara lämplig handledare för din praktik och frågar om denna kan tänka sig vara handledare/examinator för dig. Bifoga gärna kursplanen till den du frågar så att denne vet vad ansvaret innebär. Tänk på att en doktorand inte får vara LTH-handledare.

3. När du har hittat en praktikplats

Fyll i anmälningsblanketten för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter:

Detta gör du i samråd med din företagshandledare och LTH-handledare. LTH-handledaren är den som i form av examinator slutgiltigt godkänner praktikförslaget.

Du behöver tre, 3, exemplar av anmälan. Skicka in ett ifyllt exemplar av "Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter" till programplaneraren på ditt program. Ifylld anmälan skickas via e-post till berörd programplanerare, eller lämnas till programservice på våning 5 i E-huset, alternativt skickas till Lunds Tekniska Högskola, Programservice, Box 118, 221 00 LUND. Kontaktuppgifter till din programplanerare hittar du här. Programplaneraren gör en extra kontroll så att du uppfyller förkunskapskraven. När förkunskapskraven är kontrollerade och godkända får du besked om att du kan kursregistrera dig. Övriga två exemplar behåller du själv tills vidare.

Anmälan för praktik som startar under vår/vinter/ höst ska vara inlämnad en och en halv vecka innan praktiken påbörjas. OBS! För praktik som ska genomföras sommaren 2020 är sista dag för anmälan den 25 maj. När anmälan skickas in så ska den vara komplett ifylld och du ska uppfylla förkunskapskraven. 

Det är du själv som student som ansvarar för att ta kontakta dina handledare och att arrangera de möten och samtal som behövs mellan dig och dina båda handledare.

4. Efter avslutad praktik

Din företagshandledare ska intyga att du genomfört praktiken enligt överenskommelse på dina två resterande blanketter. En blankett lämnas till din LTH-handledare den andra behåller du själv.

Kom överens med din LTH-handledare om tid för seminarium. När du är godkänd på kursen är det din LTH-handledare som ser till att du får slutbetyg i LADOK.

Studiemedel under sommaren

För att få studiemedel via CSN under om du läster kursen under sommaren så gäller särskilda regler. Du ska alltid kontrollera med CSN om vad som gäller för dig. Ibland kräver CSN att du ska skicka in "Intyg om handledning" signerat av din LTH handledare. För kontakt med CSN och för att hitta Intyg om handledning går du vidare till CSN:s hemsida. Observera att rutan för Praktik på handledarintyget ska kryssas i.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-08