Adjungering och affiliering

Adjungerad professor/lektor

Avsikten med en anställning som adjungerad professor/lektor är att knyta viktig kompetens till lärosätet och på så sätt säkerställa att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske. Den som innehar en anställning som adjungerad professor/lektor ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet förlagd utanför högskoleväsendet. För att få en anställning som adjungerad professor/lektor behöver personen i fråga ha kompetens motsvarande professors-/lektors-nivå.

Affiliering vid Lunds tekniska högskola

Affilierad kompetens är en ny modell för näringslivssamverkan och kunskapsutbyte som, i form av ett initialt pilotprojekt, lanseras vintern 2020/2021. Kompetent personal från företag kan spendera viss del av sin tid vid universitetet i syfte att stärka både lärosätet och företaget. Målen är att utveckla samverkan mellan enskilda företag och universitet för att förstärka och fördjupa relationerna inför möjliga framtida projektansökningar och samarbeten samt att erbjuda kompetensutveckling av medarbetare genom deltagande i vår verksamhet inom forskning och utbildning. Det inledande projektet finansieras av Vinnova. 

Information om affilierad kompetens och om hur du ansöker till projektet (PDF, 124kB, ny flik). 

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-10-05