Adjungering och affiliering

Adjungerad professor/lektor

Avsikten med en anställning som adjungerad professor/lektor är att knyta viktig kompetens till lärosätet och på så sätt säkerställa att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske. Den som innehar en anställning som adjungerad professor/lektor ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet förlagd utanför högskoleväsendet. För att få en anställning som adjungerad professor/lektor behöver personen i fråga ha kompetens motsvarande professors-/lektors-nivå.

Affiliering vid Lunds tekniska högskola

Affilierad kompetens är en ny form av mobilitet baserad på individuell kompetensutveckling som grund för stärkt samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Konceptet har utvecklats, testats och utvärderats inom ramen för ett pilotprojekt under ht20/vt21.

Personer med kärnkompetens och anställning i företag erbjöds kompetensutveckling vid universitetet i syfte att stärka samverkan mellan lärosätet och företaget. Målen var att utveckla samverkan mellan enskilda företag och universitet för att långsiktigt stärka och fördjupa relationerna inför möjliga framtida projektansökningar i samverkan samt att erbjuda kompetensutveckling av medarbetare genom deltagande i universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Pilotprojektet finansierades av Vinnova. 

Möjligheterna för affiliering vid LTH undersöks och det är förnärvarande inte möjligt att ansöka om affiliering.  

Artiklar om affiliering


Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-10-05