lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För studenter

Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 hp

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning har du som civilingenjörs- eller brandingenjörsstudent möjlighet att utveckla dina kunskaper och kompetenser med en praktikplats på ett företag eller organisation. Redan under din utbildning kan du lära känna din framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats. Detta sker genom 8 veckors sammanhängande heltidspraktik på företaget. Kursen är totalt på 10 veckor.

Vill du gå kursen?

Om du är intresserad av att gå kursen föreslås du gå igenom följande steg:

1. Läs och förstå kursplanen.

Läs och förstå kursplanen, läs mer under fliken Kursplan och blanketter. Se särskilt kursens omfattning, de krav som ställs på dig och dina handledare.

2. Hitta praktikplats och handledare

Fundera över inom vilka områden och/eller vilka arbetsuppgifter du skulle vilja prova på att arbeta med. Sök kontakt med företag/myndigheter/organisationer inom det området. Du kan erbjuda dem en kompetent och engagerad praktikant under 8 veckor. Eftersom du får studiemedel under tiden så kommer du inte att kosta organisationen något i form av lön, bara eventuella omkostnader

Fråga dina lärare om eventuella tips på företagskontakter. Det kan vara så att ditt kommande sommarjobb uppfyller kraven för kursen ingenjörsinriktad yrkesträning. Företag har möjlighet att annonsera om praktikplatser på https://mycareer.lu.se

På praktikplatsen ska du ha en namngiven handledare och gärna en biträdande handledare som avsätter nödvändig tid för att stödja studentens arbete.

Du ska också ha en LTH-handledare kopplad till dig, denne måste utses innan praktiken påbörjas. Du tar kontakt med en lärare som du tror kan vara lämplig handledare för din praktik och frågar om denna kan tänka sig vara handledare/examinator för dig. Bifoga gärna kursplanen till den du frågar så att denne vet vad ansvaret innebär. Notera att en doktorand inte får vara LTH-handledare.

3. När du har hittat en praktikplats

Fyll i blanketten Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter. Den finns under fliken Kursplan och blanketter. Detta gör du i samråd med din företagshandledare och LTH-handledare. LTH-handledaren är den som i form av examinator slutgiltigt godkänner praktikförslaget.

Du behöver tre, 3, exemplar av anmälan. Ett exemplar skickas till LTH:s kansli, övriga två exemplar behåller du själv tills vidare.

Skicka in ett underskrivet exemplar av "Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter" till Carola Persson, LTH:s kansli, Box 118, 221 00 Lund eller e-posta anmälan till ingpraktik@lth.lu.se  Det görs då en extra kontroll så att du uppfyller förkunskapskraven. När förkunskapskraven är kontrollerade skickas ett mejl till din LTH-handledares kursadministratör, hen kursregistrerar dig. 

Anmälan för praktik som startar under vår/vinter/ höst ska vara inlämnad en vecka innan praktiken påbörjas. OBS! För praktik som ska genomföras under sommaren 2018 var sista dag för anmälan den 13 maj. 

När anmälan skickas in så ska den vara komplett ifylld och du ska uppfylla förkunskapskraven. Det är ok att mejla din ansökan. 

Praktik som genomförs under sommaren registreras internt på LTH som praktik under vårtermin eftersom LTH i LADOK inte har sommartermin inom programutbildningarna. Det är ändå viktigt att du som student hanterar kursen gentemot CSN som praktik under sommaren.

Det är du själv som student som ansvarar för att ta kontakt med dina handledare samt att arrangera de möten och samtal som behövs mellan dig och dina båda handledare.

4. Efter avslutad praktik

Din företagshandledare ska intyga att du genomfört praktiken enligt överenskommelse på din två resterande blanketter. Det görs i blanketten Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter. En blankett lämnas till din LTH-handledare.

Kom överens med din LTH-handledare om tid för seminarium. När du är godkänd på kursen är det din LTH-handledare som ser till att du får slutbetyg i LADOK.

Studiemedel under sommaren

För att få studiemedel via CSN under om du läster kursen under sommaren så gäller särskilda regler. Du ska alltid kontrollera med CSN om vad som gäller för dig. Bland annat ska du till din studiemedelsansökan bifoga  'Intyg om handledning' signerat av din LTH handledare. För kontakt med CSN och för att hitta Intyg om handledning går du vidare till CSN:s hemsida. 

Observera att rutan för Praktik på handledarintyget ska kryssas i.