Skip to main content

För LTH-handledare

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ges civilingenjörs- och brandingenjörsstudenter möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser med en praktikplats på ett företag eller organisation. Detta sker genom 8 veckors sammanhängande heltidspraktik. Kursen är totalt på 10 veckor.

Kursen kan genomföras tidigast efter årskurs 3 och ska följa en på förhand godkänd projektplan. Projektplanen fastställs genom en överenskommelse mellan studenten, företagshandledaren och LTH-handledaren i blanketten 'Anmälan - Ingenjörsinriktad yrkesträning för brandingenjörs- och civilingenjörsstudenter'.

Förkunskapskrav är minst 150 godkända högskolepoäng av obligatoriska/ alternativobligatoriska kurser i årskurs 1-3 inom något civilingenjörsprogram eller brandingenjörsutbildningen. För att få påbörja kursen krävs även att studenten tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom relevant ämnesområde.

Kursen är studiemedelsberättigad, vilket även gäller när kursen ges under sommaren.

Din roll som LTH-handledare

Din roll som handledare innebär att du:

  • är väl införstådd med aktuell kursplan för ingenjörsinriktad yrkesträning på LTH:s kurswebbplats
  • är ansvarig för att bedöma och godkänna syftet och innehållet i praktiken
  • diskuterar projektförslaget med studenten och företagshandledaren innan praktiken påbörjas
  • besöker om möjligt arbetsplatsen under första veckan i praktikperioden
  • ska finnas som ett stöd för studenten. Kom överens med studenten om hur kontakten mellan er ska ske under praktiken
  • examinerar
  • är behjälplig för studenten med eventuella intyg till CSN eller annan myndighet
  • fyller i blanketten med korrekt kurskod så att studenten kan registreras och att du/din avdelning får betalt. Din avdelning har en unik kurskod som din kursadministratör förmodligen kan hjälpa dig med.
  • är införstådd med att endast pro-rektor beslutar om dispenser från förkunskapskrav
  • informerar studenten om att det är hen som ansvarar för att kontakt tas med dig som handledare och som ser till att arrangera möten med företagshandledaren.

Sprid gärna information om praktikkursen

Informera studenter om att det finns en poänggivande praktikkurs på LTH. Uppmana studenterna att själva söka efter platser men tipsa gärna om lämpliga företagskontakter. Informera dina kontakter i näringslivet om att praktikkursen finns.

Page Manager: ingpraktik@lth.lu.se | 2019-02-08