Samverkansutbildningar

Samverkansutbildningar och kurser är enklare informella former av utbildningsinsatser där personal från LTH är inblandad. Utbildningen klassas inte som vidareutbildning (fristående kurs) eller som uppdragsutbildning. Samverkansutbildning kan till exempel vara kortare informella utbildningsinsatser som ges av forskare på inbjudan av extern part och som en del i gemensamt forskningsprojekt. 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-12-11