Samverka med forskare

Låt LTH bidra med ny kunskap till ert företag! På LTH finns över 800 aktiva forskare som arbetar både med klassiska teknikämnen - och inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design.

Det finns olika sätt att samverka med våra forskare. Hör gärna av er till LTH:s näringslivskoordinator om ni vill diskutera samverkan kring era utmaningar och frågeställningar.

Medverka i forskningsprojekt

Vill er organisation ta del i forskningsfronten och medverka till framtidens lösningar? Mycket av LTH:s forskning är tillämpad och sker i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Inom LTH finns det många befintliga eller planerade forskningsprojekt som söker samverkanspartners från näringslivet. Här listas ord och begrepp på områden som LTH:s forskare verkar inom:

LTH:s forskning A-Ö

Uppdragsforskning - anlita en LTH-forskare

LTH:s forskare kan anlitas av myndigheter, organisationer och företag för forskningsuppdrag och utredningar av olika definierade problem och frågeställningar. Det kan gälla allt från kortare insatser till uppdrag som sträcker sig över flera år.

LTH har experter inom många områden. Här finns cirka 75 ämnesområden som är knutna till någon av våra 19 institutioner.

Uppdragsforskning finansieras av det externa företaget.

LTH:s forskning A-Ö

Institutionernas forskning

Industridoktorand - tar forskningen till er

En industridoktorand är en forskarstuderande som både är anställd av - och bedriver huvuddelen av - sin forskning på ett industriföretag.

Genom att engagera en industridoktorand leds det långsiktiga utvecklingsarbetet och kunskapsbyggandet i organisationen framåt. Doktoranden verkar inom den egna organisationen, och har samtidigt genom handledning och forskarkontakter på LTH tillgång till forskningsfronten inom ert område.

Läs mer om utbildning på forskarnivå

Adjungerad professor/lektor - anlitad av LTH

En adjungerad professor/lektor har sin huvudsakliga verksamhet i en organisation utanför universitets- och högskolesektorn. Som adjungerad i en verksamhet på LTH, engageras en person från er organisation för att tillföra en specifik kompetens. Uppdraget är alltid tidsbestämt, och personen ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor/lektor.

Läs mer på Lunds universitets HR-webb

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-01-23