lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tyskt pris till avhandling

2016-03-21

Ala Pazirandehs avhandling har valts ut som en av de fyra bästa av den tyska professionella SCM-, logistik- och inköpsföreningen BME (Association Supply Chain Management Purchasing and Logistics) som har funnits sedan 1954. Ala försvarade sin avhandling Purchasing Power and Purchasing Srategies - Insights from the Humanitarian Sector vid Lunds universitet, Avdelningen för teknisk logistik, år 2014.

Läs mer