lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stora Infrastrukturpriset till LTH-studenter

2015-02-03

Elina Hederberg och Helena Homle, som läser fjärde året på Väg- och vatten, har vunnit tävlingen "Stora Infrastrukturpriset" och tog emot priset priset och 25 000 kronor i Stockholm.

Deras lösning handlar om hur Sverige ska lära sig av Schweiz när det kommer till planeringsstrategi och tidtabeller gällande tågtrafik, samt hur man bättre ska kunna hantera den svenska vintern.

Juryns motivering:
”För att på ett smart sätt genom benchmarking föreslagit konkreta förbättringar för ökad tillgänglighet i det svenska järnvägsnätet. Studien kännetecknas av helhetssyn där långsiktighet och beställarens roll betonas.”