lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prisas för nyttiggörande av forskning

2017-10-12

Malin Lindstedt prisas för sin forskning - igen.

Två kvinnor och en man delar pengarna från ett nyinstiftat nyttiggörandepris, initierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning, som nu delas ut för första gången.

En av pristagarna är Malin Lindstedt, professor i immunteknologi vid LTH. Lindstedt står bakom sju patent och har genom sin forskning utvecklat en rad tester under namnet GARD, bland annat "GARDpotency” som används för att förutspå hur starkt allergiframkallande en kemikalie är. Detta är av stor vikt för riskutvärdering av kemikalier inom till exempel kosmetikindustrin. Bolaget SenzaGen AB äger patenten som är relaterade till GARD-testet. Bolaget har idag 14 anställda och har även etablerat ett dotterbolag i USA för att nå den amerikanska marknaden.

Malin Lindstedt har liksom spinoff-bolaget SenzaGen fått flera priser.

Läs mer här