lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-student prisad för mikrovärldsstudie

2018-02-19

Josefin Lindström, som studerade vid Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering, vann tredje pris i SWERMA:s tävling för bästa examensarbetet. I examensarbetet genomförde Josefin en mikrovärldsstudie där hon studerade incitament för riskhantering inom ramen för skydd av samhällsviktig verksamhet. Examensarbetet kan laddas ner här:  lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8924693. För mer information om SWERMA:s tävling, se www.swerma.se/swerma-studentforum/uppsatstavling/.