lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pedagogiskt pris till Ebrahim Parhamifar

2017-03-20

Ebrahim har tilldelats Nordiskt Vägforums pedagogiskt pris för sina gedigna insatser inom undervisning i vägbyggnad för högskoleingenjörer, civilingenjörer, doktorander, studenter på yrkesutbildningar och personer i näringslivet.

Ebrahim undervisar studenter i Lund, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Umeå.  Det är med andra ord, få examinerade ingenjörer i Sverige som inte har utbildats av Ebrahim det senaste decieniet. Tack vare sin ständiga strävan att utveckla pedagogiska metoder erhöll  Ebrahim, som en av de allra första, år 2004 utmärkelsen Excellent Teaching Practice, en utmärkelse som tilldelas lärare som medvetet och systematiskt utvecklat sin pedagogiska kompetens och sin undervisning. Numera ingår han i den grupp som bedömer ansökningarna till ETP. Sin pedagogiska kompetens har han också spridit till andra bland annat genom ett flertals pedagogiska artiklar.

Läs mer om priset på Nordiskt Vägforums hemsida.