lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-studenter belönade för bästa studentuppsats

2018-01-23

Foto: Hejdlösa Bilder

LTH-studenterna Nejla Colakovic och Emmie Rynegardh belönades i januari med pris för bästa kandidatuppsats inom temat hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner. Båda tog nyligen examen vid LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg.

– Vi vill med detta pris få fler studenter att skriva sitt examensarbete inom området och därmed synliggöra och öka intresset för att studera och arbeta med kollektivtrafik eller annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna är hög vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och utvecklingspotential, säger Helena Svensson, utbildningsansvarig vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och ansvarig för priset.

Priset delades ut under Transportforum, Nordens största transportkonferens, i Linköping. Stina Karlsson och Charlotte Söderberg vid KTH vann pris för bästa masteruppsats.  Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats.