lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hållfast avhandlingsarbete

2017-05-29

Jonas Engqvist, som disputerat i hållfasthetslära vid LTH, har fått utmärkelsen "Best thesis award at the MAX IV Laboratory" för sin doktorsavhandling.

Jonas Engqvist, idag anställd som forskningsingenjör vid Hållfasthetslära, har i sitt avhandlingsarbete skapat numeriska modeller för polymerer som är baserade på mätningar från MAXlab.

Se även:

https://www.maxiv.lu.se/users/user-meeting/best-posters-and-thesis-awards/