lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Excellent Teaching Practitioner

2014-08-28

Johan Mauritsson har av rektor vid Lunds Tekniska Högskola tilldelats utmärkelsen Excellent Teaching Practitioner (ETP). Utmärkelsen tilldelas lärare som medvetet och systematiskt utvecklat sin pedagogiska kompetens och sin undervisning. Dessa strävanden har utvecklat studenternas lärande."