lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete från VA-teknik på LTH har fått pris

2014-12-15

Helena Parment och Sara Johansson.

Helena Parment och Sara Johansson har fått Rambölls pris för bästa examensarbete inom VA-teknik 2014 för sitt arbete Nitrifikationshämning i tvätteriavloppsvatten. Motiveringen för priset är att arbetet tar upp ett mycket viktigt och aktuellt ämne som undersökts på ett utomordentligt noggrant och systematiskt sätt, redovisat på ett mycket tydligt och lättförståeligt sätt. Det spännande resultatet visar att det går att hitta ”bovarna” och att det går att åtgärda problemet med en kreativ lösning. På LTH har arbetet handletts av docent Karin Jönsson vid Institutionen för Kemiteknik samt Lise Meitner-gästprofessorn Zaiton Majid från UTM i Malaysia.