lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Våra utmärkelser 2012

Innovativt examensarbete om biogas prisas

Rambölls pris för 2012 års bästa examensarbete inom miljö går till Salar Haghighatafshar, Institutionen för Kemiteknik vid LTH. Salar Haghighatafshars arbete har titeln Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme pretreated marine macro-algae och presenterar en lösning till hur alger som spolas upp på stränder kan omhändertas och användas för generering av biogas.

Industridesignstudent får Region Skånes designstipendium 2012

Region Skånes designstipendium 2012 går till den nyutexaminerade industridesignstudenten Jenny Ekdahl för Dear disaster cabinet.

Skåpet Dear disaster cabinet kopplar samman hantverk och design på ett djärvt och lustfyllt sätt. Med förhoppningen att få se fler intresseväckande objekt som utmanar dagens syn på vad design kan vara, tilldelas Jenny Ekdahl stipendiet för nyutexaminerad designer.

Läs nyheten på Region Skånes hemsida

Pris till Robert Jönsson

At its Annual Awards Luncheon on October 15, 2012 in Savannah, Georgia, the Society of Fire Protection Engineers (SFPE) will present Robert Jönsson, FSFPE with its 2012 John L. Bryan Mentoring Award. Jönsson is Head of the Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety at Sweden’s Lund University.

The award is named after John L. Bryan who established the University of Maryland Department of Fire Protection Engineering and served as the as the Department Chair from its establishment in 1956 until his retirement in 1993. The award is given for recognition of commitment to mentoring that enhances the practice of fire protection engineering.
                    
In 2001 the Fire Safety Engineering Program at Lund University celebrated its 25th anniversary. During this period, over 700 students graduated from the Lund program. This includes graduates at the Bachelors, Masters and PhD. Level. 

- This significant anniversary would not have happened without the leadership of Robert Jönsson,” said SFPE Engineering Program Manager Chris Jelenewicz. “Under Robert’s leadership, the Fire Protection Program at Lund has garnished a reputation not only throughout Sweden but globally as one of the top fire safety engineering institutions in the world.” 
Jönsson also played an instrumental role in starting the International Master in Fire Safety Engineering.  This program that is already into its second successful year was organized by Ghent University (Belgium), Lund University (Sweden) and the University of Edinburgh (UK).  It will give students throughout the world the opportunity to study fire safety engineering. 

To find out more about the SFPE 2012 Annual Meeting go to http://www.sfpe.org/SharpenYourExpertise/Education/2012SFPEAnnualMeeting.aspx.

Bertil Ohlininstitutets uppsatspris till LTH-student

För sitt gemensamma examensarbete med rubriken Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the Greenlandic economy som lagts fram i ämnena nationalekonomi och miljö- och energisystem vid Lunds universitet får Michael Holmgren och Erik Ronnle Bertil Ohlininstitutets uppsatspris 2012 för examensarbeten med inriktning mot demokrati, marknadsekonomi och internationalisering. Enligt juryns motivering har Michael Holmgren och Erik Ronnle i sitt mångvetenskapliga examensarbete på ett förtjänstfullt sätt behandlat förutsättningarna för en resursbaserad ekonomi på Grönland ur geologiska, ekonomiska och institutionella synvinklar. Genom väl genomförd scenarioteknik har den så kallade naturresursförbannelsen belysts och behovet av marknadslösningar och möjligheterna för fungerande demokrati uppmärksammats.

Årets betongforskare

Oskar Larsson, LTH har utsetts till Årets Betongforskare av Tidskriften Betong.
Motivering: Oskar Larsson disputerde i våras på en avhandling om temperaturgradienter och temperaturspänningar i lådbroar. I projektet har temperaturfördelningar simulerats i konstruktioner med datormetoder på basis av klimatdata från SMHI, med syfte att definiera extrema scenarier som kan användas för säker projektering av nya broar och utvärdering av existerande broar. Resultaten visar att det rekommenderade temperaturvärdet från byggnormen innebär att spänningen överskattas, vilket kan medföra att onödig armering läggs in. Det är alltså bättre att direkt använda klimatdata från en kort period för att beräkna spänningarna eftersom det ger en mer realistisk nivå än de givna normvärdena.

Lundateknologer prisade

Philips Research utlyste våren 2012 tillsammans med Harryson Consulting Group en internationell innovationstävling med syfte att ta fram ett nytt material för en detektor inom en medicinsk-teknisk tillämpning. Lunds Universitet vann tävlingen, med Universitetet i Wroclaw, Polen och Uppsala Universitet på andra resp. tredje plats. Det vinnande laget bestod av två studentgrupper från Kemiteknik och Teknisk nanovetenskap som under våren samarbetat för att hitta den mest innovativa lösningen, handledda av lärare från materialinriktningarna på de respektive programmen. 
Det vinnande laget bestod av kemiteknologerna Eric Skopal, Björn Öhrstrand, Mikael Sjölin, Yousef Zaghi Valencia och Andreas Åhberg, samt nanoteknologerna Niklas Ehrlin, Caroline Lindberg och Robert Hallberg. Handledare var Reine Wallenberg (CAS), Staffan Hansen (CAS) och Maria Messing (Synkrotronljusfysik).

Pris inom området driftsäkerhet och underhåll samt livscykelekonomi

Ove Ljungs, Uteks förste ordförande, stipendium för bästa examensarbete 2012 har tilldelats Catarina Hersenius och Ulrika Möller, vid Lunds Tekniska Högskola för deras examensarbete: Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms. I sitt exjobb presenterar de ett ramverk, "Apple Framework", som behandlar det komplexa och starka väderberoende sambandet mellan vindhastighet, underhåll och elkraftproduktionen för vindkraftverk. Det olinjära sambandet mellan "Life Cycle Cost" och "Life Cycle Profit" kräver simulering som i examensarbetet, baserat på vinddatahistorik, anpassats till simulerings-, reservmaterial- och LCC/LCP-program. Deras arbete bidrar till användning av avancerade datorhjälpmedel för att optimera hela underhållsorganisationen för havsbaserade vindkraftverk.

Årets nordiska aerosologist

Birgitta Svenningsson vid Lunds Tekniska Högskola får utmärkelsen årets nordiska aerosologist av Nordiska sällskapet för aerosolforskning. Det får hon tack vare in sina insatser för aerosolforskningen med fokus på klimat och miljö, och även för sina bidrag för det nordiska samarbetet inom aerosologi.

Vinguide prisad av Måltidsakademin

Per Warfvinge, vice rektor för internationella frågor vid LTH, som fick pris i klassen Restaurang-, hotell-, musei- och turistguider/-kataloger när Måltidsakademin utsåg årets bästa måltidslitteraturmed sin ”Vinguide Alsace”. Boken är en resguide med många praktiska tips på restauranger, producenter och sevärdheter och innehåller bland annat också intervjuer med betydelsefulla producenter.

”Med Per Warfvinges guide i fickan följer man de rätta vägarna – och ställer de rätta frågorna - i detta gästfria vindistrikt”, lyder juryns motivering.

Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Linus Ludvigsson från Lunds Tekniska Högskola har skrivit ett av två vinnande bidrag i Prevents och AFA Försäkrings pris ”Utmärkt arbetsmiljöuppsats”. Han prisas för sitt examensarbete om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör.

IVA:s guldmedalj till Carl Borrebaeck

Vicerektor Carl Borrebaeck, tillika professor i immunteknologi vid LTH, belönas med en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedaljer.

IVA lyfter fram Borrebaeck som en driven innovatör som förutom att ha startat upp ett antal egna bolag även inspirerat andra forskare att ta sina upptäckter till produkter och ger honom Guldmedaljen för ”hans grundläggande och banbrytande forskning inom tillämpad immunologi” samt ”hans stora entreprenörskap”.

– Det är ju en av Sveriges finaste utmärkelser, så det är en stor överraskning, säger Carl Borrebaeck om guldmedaljen.

Carl Borrebaeck har tidigare i höst fått Stiftelsen Forska!Sveriges utmärkelse för framstående resultat inom medicinsk forskning.

Gustav Olsson hedersdoktor i Malaysia

Professor emeritus Gustaf Olsson från LTH utnämndes den 13 oktober till hedersdoktor vid Universiti Teknologi Malaysia av ingen mindre än hennes kungliga höghet Zarith Sofiah. Detta bland annat för att detta år ha publicerat boken "Water and Energy" vid IWA Publications (London). ”Ett genombrott för en hållbar och integrerad syn på resursanvändning”, enligt universitetets rektor Zaini Ujang, som sedan länge samarbetar med LTH kring vattenreningsfrågor.

Universitetets pedagogiska pris till Nina Reistad

Universitetets pedagogiska pris för framstående insatser i utbildningen delas i år av docent Nina Reistad, Atomfysik, Lunds Tekniska högskola och professor Karin Rengefors, Naturvetenskapliga fakulteten.

Nina Reistad får priset för ” hennes långsiktiga och systematiska arbete med att utveckla studenternas lärande och läromedel i de utbilningar hon ansvarat för. Hon har också på ett föredömligt och professionellt sätt delat med sig av sina erfarenheter till kollegor. Resultatet av det utvecklingsarbete hon drivit kan avläsas i såväl ett ökat söktryck från studenterna som excellenta utvärderingar.”

Nanostudent fick stipendium av Skånes Livsmedelsakademi

Fem studenter fick stipendier  Mattias Kroon, som läser nanovetenskap på Lunds tekniska högskola, fick stipendium av Skånes Livsmedelsakademi i samband med Livsmedelsakademins dag för att vidareutveckla och marknadsföra mobilappen KliMAT-guiden och recepttjänsten Cook'n Smile.

Länsvinnare SKAPA Utvecklingsstipendium

Malin Sjöö, institutionen för Livsmedelsteknik och Speximo AB, är Länsvinnare 2012 för SKAPA Utvecklingsstipendium med projeketet - Stabilisering av hudkräm utan användning av tensider.

Läs mer

Kursbok får pedagogiskt pris

Patrik Nordbeck och Jonas Månsson, universitetslektorer på Matematikcentrum vid LTH, har vunnit Kurslitteraturpriset hos Studentlitteratur för ”Flerdimenensionell analys”.  

Priset delas ut vid Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg den 27 september. Utöver äran för författarna dela på 150 000 kronor.

Nyinstiftad utmärkelse till Carl Borrebaeck

När stiftelsen Forska!Sverige för första gången delar ut sin utmärkelse till en forskare som nått framstående resultat inom medicinsk forskning går den till professor Carl Borrebaeck. Han får utmärkelsen för sin banbrytande forskning inom medicin samt för sitt stora entreprenörskap.

Läs mer

Kemister löste elproblem!

Några grupper kemistudenter från LTH under ledning av professor Hans T Karlsson har tävlat i Blekinge med verkliga uppgifter som de fått från industrier under sin kurs. Här utmärkte sig en grupp med bl a nanostudenter under ledning av Reine Wallenberg som vann guldmedalj för en ”scintillator” till en brainscanner. En annan grupp tog fram en miljövänlig färg åt Akzo Nobel, blev tvåa och går nu vidare med detta utvecklingsarbete med företaget. Ytterligare en grupp löste ett föga kemiskt problem med elupptagare på spårvagnar. Deras lösning vann inte men används nu på några hundra spårvagnar i Bryssel!

Tävlingen skedde på Senoren utanför Karlskrona hos Sigvald Harrysson, som uppfunnit tävlingsformen.

Arkitektstudenter prisas för fjärilssvärm

Arkitektstudenterna Selime Osman och Ilyas Awadh vann en arkitekttävling, Bullhorn - Cembrit Design Competition, i Helsingfors i hård konkurrens med ett 100-tal andra arkitektteam. Deras tävlingsbidrag "Papilio" som inspirerats av en svärm fjärilar belönad med 10 000 euro.

Läs mer

Pris till Torleif Dahlin

Professor Torleif Dahlin och hans grupp vid Teknisk geologi, LTH, har fått utmärkelsen Telford Premium Award för deras artikel ”Mapping Landfill Gas Migration Using Resistitivity Monotoring”. Bakom utmärkelsen står Institution of Civil Engineers i Storbritannien. Artikeln handlar om geoelektrisk mätning av gasläckor vid NSR:s deponi i Helsingborg.

Highly Commended Award Winner

Andreas Norrmans, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, artikel “Tax Aligned Global Supply Chains: Environmental Impact Illustrations, Legal Reflections and Crossfunctional Flow Charts”  som publicerats i International Journal of Physical Distribution & Logistics Management har vunnit pris som årets bästa artikel och valts till Highly Commended Award Winner av the Literati Network Awards for Excellence 2012.

Årets exjobb

Carl-Magnus Eriksson vann utmärkelsen årets Exjobb på 20.000 kronor när Svensk Fjärrvärme delade ut stipendier i december. Han hade gjort en fallstudie från västra Skåne och påvisat den regionala fjärrvärmens fördelar i ett arbete i miljöoch energisystem vid LTH.

Lysande lampa

Jan Lampei, nyligen utbildad till industridesigner vid LTH, vann i februari första pris (50.000 kronor) i Green Furniture Award. Detta för sin lampa, ”Jarlamp”, av begagnade burkar och lock och naturliga material i form av oljad ek.

Brandtjejer belönade

Lovisa Hoff och Linda Widmark, brandingenjörsstudenter vid LTH, fick 15.000 kronor vardera i stipendium av Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Stipendiet till ökad jämställdhet är instiftat till minne av professor Ove Pettersson och delades ut redan i november i samband med brandingenjörsprogrammets 25-årsjubileum.

Skanskas första studentpris till LTH

Viktor Stojanovski, som läser till högskoleingenjör i väg och trafik vid LTH på Campus Helsingborg,  vann Skanskas första studentpris för Sydsverige med sitt bidrag ”Den levande staden”. Viktor föreslår takparker, gröna alléer och aktiva element som en väg in i hållbara städer. Förutsättningen var att framtidens storstäder ska ha bättre mångfald på flera olika sätt och en minskad resursanvändning. ”Förslaget är både väl genomtänkt och genomförbart och det kommer att bli en spännande utmaning för alla samhällsbyggare, menade juryns ordförande teknikansvarige Tomas Roos på Skanska. Priset delades ut vid Skanskas framtidsdag i mars.

SYSAV-stipendier

Caroline Steinwig med ett masterarbete om återvinning från matavfall var en av tre studenter som fått stipendier från SYSAV på vardera 20.000 kronor. Ingrid Freese belönades för ett examensarbete i byggvetenskap om byggavfallshantering liksom Linn Malmquist, som studerat biogas vid Avdelningen för VA-teknik.

LTH-studenter prisade för exjobb

Gustaf Lilja och Malin Karlsson, från LTH och avdelningen för teknisk logistik, tilldelas Logistikföreningen PLANs pris för 2011 års examensarbete inom logistik för sitt arbete från Technology Management Can Scania be stronger than steel? Prissumman är 10 000 kronor.

 

Vinnande arkitektförslag för ungt boende

Arkitektstudenten Emilie Dafgård vann i början på året andra pris i Malmö stads arkitekttävling Ungbo 12, för ombyggnadsförslag i Rosengård. Hon har gjort en lägenhetsmodul som kan placeras ovanpå miljonprogrammets platta hustak.

Belönade av SCA

Ellen Johansson och Ann Sterner, studenter i technology management, samt Johan Teleman, teknisk fysik, har belönats med pris för bästa exjobb 2011 genom Bo Rydin Foundation. De får 30.000 kronor vardera för sina examensarbeten. Ellens och Anns gemensamma arbete heter ”Chain of Costody on Timber Production in the Construction Industry” och Johans heter “Simulation Selected Reaction Monitoring Data Analysis: a Tool for Reproducible Label-free Quantification”.  Bo Rydins stiftelse hör hemma inom SCA-koncernen.

Ingvar Carlsson Award till LTH-forskare

Olle Lundh, Lunds tekniska högskola, har beviljats 2,95 miljoner kronor av forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award för ”Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer.” Det är Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, som utsett fjorton unga forskare som beviljas totalt 42 miljoner kronor, jämnt fördelat på 2,95 miljoner kronor vardera. Anslagen avser stödja hemvändande forskartalanger och deras start av självständiga och nyskapande forskningsverksamheter i Sverige. 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk forskning i Sverige. Syftet är att svensk forskning ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom industrin och samhället i övrigt. 

De forskare som fått anslag beviljade från Ingvar Carlsson Award erhåller även ett personligt stipendium som uppgår till 50 000 kronor. Forskartalangerna får dessutom möjlighet att delta i ett särskilt ledarskapsutvecklingsprogram som skapar förutsättningar för kompetenta och utvecklande ledare inom framtida svensk forskning.

Uppsats om kollektivtrafik till Brunnshög prisas av Transportforum

Jakob Fahlstedt, LTH och Jens West, KTH får dela pris för 2012 års bästa studentuppsats om kollektivtrafik. De tar emot priset på invigningen av Transportforum i Linköping idag och får vardera 20 000 kronor. Uppsatserna är båda på mastersnivå, och ger förslag på innovativa lösningar för en effektivare och mer tillgänglig kollektivtrafik. Jakobs uppsats “Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög” syftar bland annat till att ta fram den lämpligaste formen för kollektivtrafik på sträckan, den så kallade "Lundalänken." 

- Den viktigaste slutsatsen jag kommit fram till i mitt arbete är att kollektivtrafiken mellan Lund C och Lunds nya stadsdel Brunnshög bör trafikeras med högprioriterad busstrafik under devisen "tänk spårväg - kör buss" säger Jakob Fahlstedt. 

Juryns motivering:
Jakob Fahlstedt visar i sin uppsats “Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög” hur högkvalitativa kollektivtrafikstråk kan knyta samman tätorter i en expansiv region. Via tillämpning av klassisk trafikplanering, systematisk bearbetning av tillgängliga data och en övertygande argumentation för utbyggnad av prioriterad busstrafik skapas förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar kollektivtrafiklösning. 

Bakom priset står Kollektivtrafikakademin vid Lunds Universitet, branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR).  

Läs uppsatsen “Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög”