lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTHs styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna.

 

Ledningsgruppen består av:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Kristofer Modig, områdesansvarig kemi-bioteknik, vice ordförande
Klas Ernald Borges, områdesansvarig samhällsbyggnad
Carin Andersson, områdesansvarig maskinteknik - design
Carina Fasth, områdesansvarig fysik - matematik
Martin Höst, områdesansvarig elektroteknik - datateknik
Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor
Carolina Rytterkull, utbildningschef/biträdande kanslichef
Philip Johansson, studeranderepresentant
Siri Lidmark, studeranderepresentant
Henrik Steen, ekonom, ständigt adjungerad

Administrativt stöd:

Katarina Celander-Öhrström 046-2221778,

katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

 Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

14 juni 13.15-15.00 FAK
HÖSTEN 2018
23 augusti 13.00-16.00 FAK
6 september 13.00-15.00 FAK
20 september 13.00-16.00 FAK
4 oktober 13.00-15.00 FAK
18 oktober 13.00-16.00 FAK
8 november 13.00-16.00 FAK
22 november 13.00-16.00 FAK
6 december 13.00-15.00 FAK
20 december 13.00-16.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Sammanträden Programledare (PL):

19 september 13.00-16.00 Hollywood 
5 december 13.00-16.00 Hollywood ihop med SR GU

Sammanträden Studierektorer GU:
2 oktober 13.00-16.00 Brunnen, Studiecentrum
5 december 13.00-16.00 Hollywood Navet ihop med PL