lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH i enlighet med beslut och riktlinjer från LTHs styrelse. FN beslutar om ärenden som rör LTHs forskning i de delar som anges i LTHs delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:
Viktor Öwall, rektor, ordförande
Erik Swietlicki, vicerektor för forskning, vice ordförande
Charlotta Johsson, vicerektor för samverkan och innovation
Hanna Isaksson, universitetslektor
Eva Nordberg Karlsson, professor
Erik Serrano, professor
Catharina Sternudd, universitetslektor
Per Tunestål, professor
Karl-Erik Årzén, professor
Marcus Bäcklund, studentrepresentant
David Kinsella, studentrepresentant
Victor Millnert, studentrepresentant
Karin Assarsson, ekonom, ständigt adjungerad

Gruppsuppleanter:
Johan Granholm, studentrepresentant
Camillla Nyguist Magnusson, studentrepresentant

Administrativt stöd:
Margareta Forsberg, 046-222 7107, margareta.forsberg@.lth.lu.se

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

17 januari, 13.00-15.00

14 februari, 13:00-15:00

7 mars, 13.00-15.00

28 mars, 10.00-12.00

25 april, 13.00-15.00

30 maj, 10.00-12.00

13 juni, 10.00-12.00