lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inkl. kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bl.a. gemensamma utbildningsfrågor på forskarnivå och kvalitetshöjande åtgärder. FUN beslutar om ärenden som rör LTHs forskarutbildning i de delar som anges i LTHs delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Margareta Sandahl, FU-ledare, vice ordförande
Anders Gustafsson, FU-ledare
Anders Ahlberg, LTH-gemensam studierektor
Carl Johannesson, studentrepresentant
Cintia Bertacchi Uvo, FU-ledare
Carl-William Palmqvist, studentrepresentant 
Erik Swietlicki, vicerektor för forskning
Marcus Bäcklund, studeranderepresentant
Mats Ohlin, FU-ledare
Thomas Johansson, FU-ledare

Gruppsuppleant:
Ellen Palm, studeranderepresentant (föräldraledig)

Sakkunniga tjänstemän - ständigt adjungerade
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina Åkerman, avdelningschef Kvalitetsstöd
Lotta Malmborg, utbildningskoordinator Internationella avdelningen

Administrativt ansvarig: Katarina Celander-Öhrström, 046-222 1778,
katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

 

 


Hösten 2018:

4 september, 13.00-15.00

25 september, 13.00-15.00

23 oktober, 13.00-15.00

20 november, 13.00-15.00

18 december, 13.00-15.00

Workshops med studierektorer för forskarutbilding hösten 2018

27/9 kl 13.00-16.00
29/11 kl 13.00-16.00

Styrdokument