lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för forskarutbildningen vid LTH i enlighet med beslut och riktlinjer från LTHs styrelse. FUN beslutar om ärenden som rör LTHs forskarutbildning i de delar som anges i LTHs delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Anders Ahlberg, LTH-gemensam studierektor
Thomas Johansson, FU-ledare
Per Kristiansson, FU-ledare, vice ordförande
Mats Ohlin, FU-ledare
Margareta Sandahl, FU-ledare
Cintia Bertacchi Uvo, FU-ledare
Lotta Malmborg, utbildningskoordinator utbildningsavdelningen
Christina Åkerman, avdelningschef kvalitetsstöd
Carl Johannesson, studentrepresentant
Ellen Palm, studentrepresentant
Camilla Nyquist Magnusson, studentrepresentant

Gruppsuppleant:
Carl-William Palmqvist, studentrepresentant

Administrativt stöd: Margareta Forsberg, 046-222 7107,
margareta.forsberg@.lth.lu.se

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

16 januari, 13-15

13 februari, 13-15

13 mars, 13-15

10 april, 13-15

8 maj, 13-15

5 juni, 13-15

Workshops med studierektorer för forskarutbilding 2018

måndag 26/2 kl 13.00-16.00
onsdag 23/5 kl 13.00-16.00