lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Styrelser och nämnder

LTHs styrelse sammanträder

2018-02-05 - 2018-02-06 internat

2018-04-11

2018-06-08

2018-09-18

2018-10-23

2018-12-14

Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

14 juni 13.15-15.00 FAK
HÖSTEN 2018
23 augusti 13.00-16.00 FAK
6 september 13.00-15.00 FAK
20 september 13.00-16.00 FAK
4 oktober 13.00-15.00 FAK
18 oktober 13.00-16.00 FAK
8 november 13.00-16.00 FAK
22 november 13.00-16.00 FAK
6 december 13.00-15.00 FAK
20 december 13.00-16.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Sammanträden Programledare (PL):

19 september 13.00-16.00 Hollywood 
5 december 13.00-16.00 Hollywood ihop med SR GU

Sammanträden Studierektorer GU:
2 oktober 13.00-16.00 Brunnen, Studiecentrum
5 december 13.00-16.00 Hollywood Navet ihop med PL

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

17 januari.00-15.00

14 februari, 13:00-15:00

7 mars, 13.00-15.00

28 mars, 10.00-12.00

25 april, 13.00-15.00

30 maj, 10.00-12.00

13 juni, 10.00-12.00

Hösten 2018:

29 augusti 13.00-15.00

26 september 13.00-15.00

2 oktober, 13.00-17.00

31 oktober, 13.00-15.00

28 november 13.00-15.00

12 december, 13.00-15.00

Temadag med forskarutbildningsnämnden:
9 maj, 09.00-16.00
13 november, 13.00-16.00

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

16 januari, 13.00-15.00

13 februari, 13.00-15.00

13 mars, 13.00-15.00

10 april, 13.00-15.00

8 maj, 13.00-15.00

5 juni, 13.00-15.00

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2018

30 januari, kl. 13.15-16.30

20 februari, kl. 13.15-16.30

21 mars, kl. 13.15-16.30

10 april, kl. 13.15-16.30

2 maj, kl. 13.15-16.30

22 maj, kl. 13.15-16.30

7 juni, kl. 8.30-12.00

19 juni, kl. 13.15-16.30

Rekryteringsnämnden sammanträder

Våren 2018

16 januari, kl. 10.15-12.00

24 januari, kl. 13.15-16.00

13 februari, kl. 9.00-12.00

6 mars, kl. 9.00-12.00

4 april, kl. 13.15-16.00

24 april, kl. 9.00-12.00

15 maj, kl. 9.00-12.00

5 juni, kl. 13.15-16.00