lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Styrelser och nämnder

LTHs styrelse sammanträder

2018-02-05 - 2018-02-06 internat

2018-04-11

2018-06-08

2018-09-18

2018-10-23

2018-12-14

Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

HÖSTEN 2018
20 december 13.00-16.00 FAK
VÅREN 2019
10 januari 13.00-15.00 FAK
24 januari 13.00-16.00 FAK
7 februari 13.00-15.00 FAK
27 februari 13.00-16.00 fAK
7 mars 13.00-15.00 FAK
21 mars 13.00-16.00 FAK
4 april 13.00-15.00 FAK
24 april 13.00-16.00 FAK
2 maj 13.00-15.00 FAK
16 maj 13.00-16.00 FAK
27 maj 13.00-15.00 FAK
13 juni 13.00-16.00 FAK
27 juni 13.00-15.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Möte Programledare (PL):
2019
5 februari 13.00-16.00 Hollywood

Möte Studierektorer GU:
2019
1 mars 13.00-16.00 Hollywood

Forskningsnämnden sammanträder

Hösten 2018:     

29 augusti 13.00-15.00

26 september 13.00-15.00

2 oktober 13.00-17.00

15 oktober 13.00-16.00 (extra möte) 

31 oktober 13.00-15.00

28 november 13.00-15.00

12 december 13.00-15.00

Temadag med forskarutbildningsnämnden:
9 maj 09.00-16.00  
13 november 13.00-16.00

-------------------------------------

Våren 2019:

23 januari 13.00-15.00

27 februari 13.00-15.00

27 mars 13.00-15.00    

24 april 13.00-15.00        

15 maj 13.00-15.00

12 juni 13.00-15.00

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2019

24 januari, kl. 8.30-12.00

14 februari, kl. 8.30-12.00

12 mars, kl. 8.30-12.00

9 april, kl. 8.30-12.00

13 maj, kl. 13.00-16.30

4 juni, kl. 8.30-12.00

17 juni, kl. 13.00-16.30

Rekryteringsnämnden sammanträder

Hösten 2018

14 augusti, kl. 13.00-16.00

31 augusti, kl. 9.00-12.00

19 september, kl. 13.00-16.00

9 oktober, kl. 9.00-12.00

7 november, kl. 13.00-16.00

28 november, kl. 13.00-16.00

17 december, kl. 13.00-16.00