lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

LTHs ledning

Per Warfvinge, Fredrik Palmqvist, Annika Mårtensson, Annika Olsson, Viktor Öwall, Charlotta Falvin (styrelseord-förande), Beatrice Nordlöf och Erik Swietlicki.

Viktor Öwall
rektor
046-222 94 69
070-922 37 87
viktor.owall@rektor.lth.se

Annika Mårtensson
prorektor, med särskilt ansvar för utbildning
046-222 73 59
annika.martensson@kstr.lth.se

Charlotta Johnsson (ej med på bild)
vicerektor för samverkan och innovation
046-222 87 89
070-640 87 89
charlotta.johnsson@control.lth.se

Erik Swietlicki, vicerektor för forskning
046-222 96 80
070-992 45 12
erik.swietlicki@nuclear.lu.se

Veronica Gummesson
Tf kanslichef
046-222 93 76
veronica.gummesson@kansli.lth.se

Beatrice Nordlöf
Avdelningschef Ledningsstöd
046-222 71 90
beatrice.nordlof@lth.lu.se

Postadress
LTHs kansli, Box 118
221 00 LUND

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3