lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Personalavdelningen

Personalavdelningen vid LTHs kansli stödjer LTHs institutioner och LTHs ledning i HR-frågor. Avdelningen samverkar med Lunds universitets gemensamma HR-funktioner och övriga fakulteter i syfte att genomföra en enhetlig och LU-gemensam strategi inom HR-området. Avdelningens anställda erbjuder sakkunskap och expertis inom ett brett register av HR-relaterade frågor som:

 • Arbetsrätt
 • Personalrekrytering
 • Förhandling
 • Kompetensutveckling
 • Jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringsfrågor
 • Lön och revision
 • Arbetsmiljö
 • Introduktion
 • Rehabilitering
 • Omställning
 • Karriärplanering
 • Befordringar och docenter
 • Organisations- och ledarskapsfrågor

Personalavdelningen verkar också för att utveckla och anpassa rutiner och processer inom HR-området med målsättningen att främja rättssäkerhet och effektivitet. Välkomna att kontakta oss, vi är placerade centralt på LTHs campus i Kårhuset.

 

 

Pia Larsson
Tf Personalchef

Tel: 046 - 222 38 37
Mobil: 072-225 61 88
E-post: Pia.Larsson@lth.lu.se

Ansvarar för övergripande personalfrågor vid LTH
Ingår i LTHs ledningsgrupp

HR-stöd för rekryteringsnämnden: rekrytering av professor och universitetslektor
Specialistområde: Rekryteringsprocessen

Åsa Ahnfelt (tjänstledig)
Rekryteringssamordnare
Mobil: 073 - 084 20 35
E-post: asa.ahnfelt@lth.lu.se

Kontaktperson/HR-stöd  för LTHs rekryteringsnämnd

Jeffrey Armstrong
Personalstrateg

Tel: 046 - 222 71 03
Mobil: 070 - 222 10 79
E-post: Jeffrey.Armstrong@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Datavetenskap och Teknik och samhälle.
Specialistområde: Jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor (JäLM)

Jacob Branting
Samordnare

Tel: 046 - 222 37 23
E-post: Jacob.Branting@lth.lu.se

LTHs arbets- och delegationsordning
Administrativt stöd till Karriärnämnden

Maria Carrick
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 84 91
E-post: Maria.Carrick@lth.lu.se


HR-stöd för institutionerna Matematik, Reglerteknik  och Trafikflyghögskolan (TFHS)
Doktorandanställningar

Linda Clarin
Personalsamordnare

Tel: 046 - 222 71 88
E-post: Linda.Clarin@lth.lu.se

HR-stöd för Kemiska institutionen och LTHs kansli
Kontaktperson på LTH för frågor kring Statens Servicecenter

Maria Coutouvalis (tjänstledig)
Personalsamordnare

Tel: 046 - 222 80 53
E-post: Maria.Coutouvalis@lth.lu.se

HR-stöd vid förnyad anställning av doktorander

Johan Dietsch
Rekryteringssamordnare
Tel. 046-222 37 61
E-post: Johan.Dietsch@lth.lu.se

Administrativt stöd till Rekryteringsnämnden

Kristina Fors
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 71 01
E-post: Kristina.Fors@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Arkitektur, Biomedicinsk teknik, Designvetenskaper, Teknisk ekonomi och logistik, Vattenhallen och Centre for Engineering Education (CEE)
Specialistområde: Rehabiliteringsfrågor

Christine Holander
Personalsamordnare

Tel: 046 - 222 81 35
Mobil: 0704-37 70 90
E-post: Christine.Holander@lth.lu.se

HR-stöd för LTHs rekryteringsnämnd
Specialistområden: Lönerevision, BESTA-ansvarig vid LTH samt support och utveckling av rekryteringssystemet

Anna Knoblock
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 17 79
Mobil: 070 - 869 55 65
E-post: Anna.Knoblock@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Byggvetenskaper, Elektro- och informationsteknik, Energivetenskaper, Kemiteknik och Livsmedelsteknik
Specialistområde: stipendier/internationella frågor och introduktion nyanställda

Jessica Knutsmark
Personalsamordnare
 
Tel: 046 - 222 06 10
E-post: Jessica.Knutsmark@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Bygg- och miljöteknologi, Maskinteknologi, Kemiska institutionen och LTHs kansli

Camilla Nilsson
Fakultets- och personaladministratör

Tel: 046 - 222 48 22
Mobil: 072 - 544 42 15
E-post: Camilla.Nilsson@lth.lu.se

Doktorandanställningar
Specialistområde: introduktion nyanställda samt support och utveckling av Lucat
Signerings- och rapporteringsansvarig i Prisma

Ylva Ollerstam
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 05 36
E-post: Ylva.Ollerstam@lth.lu.se

HR-stöd för Fysiska institutionen och Immunteknologi

Ying Pan
Rekryteringssamordnare
Tel: 046-222 30 09
Ying.Pan@lth.lu.se

Kontaktperson/samordnare för LTHs karriärnämnd
Ansvarar för befordran av professor och universitetslektor samt docenter vid samtliga institutioner vid LTH

Besöksadress

LTHs Kansli
Kårhuset, John Ericssons väg 3
Box 118
221 00 Lund
Hämtställe 55 (internt LU/LTH)

Bemanning under sommaren

Primära kontaktpersoner under sommaren. Se kontaktinfo till vänster.

DatumNamn
vecka 27Jeffrey Armstrong, Christine Holander, Jessica Knutsmark, Kristina Fors och Ylva Ollerstam
vecka 28Jeffrey Armstrong, Kristina Fors, Jessica Knutsmark o Maria Carrick (10-13/7)
vecka 29Jessica Knutsmark (16-18/7) och Anna Knoblock (19-20/7)
vecka 30Maria Carrick
vecka 31Maria Carrick och Christine Holander
vecka 32Maria Carrick, Jessica Knutsmark (9-10/8) och Anna Knoblock (8-10/8)