lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Ledningsstöd

T f Kanslichef
Veronica Gummesson
Tel: 046-222 93 76
Mobil: +46 76 133 33 63

Arbetsmiljö och Likabehandling
Bodil Ryderheim
Tel: 046-222 8923
Mobil: +46 705 223 143

Avdelningschef Ledningsstöd
Beatrice Nordlöf
Tel: 046-222 71 90
Mobil: +46 70 525 90 78

Fakultetsadministratör
Margareta Forsberg
Tel: 046-222 7107
Mobil: +46 725 866 622

Nämndsekretariat
Eva Rosengren
Tel: 046-222 3419  

Samordnare
Anna Trosslöv
Tel: 046-222 96 47