lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Datordriftgruppen

 

Datordriftgruppen (DDG) består av 10 personer. Huvuduppgiften är att ansvara för gemensamma datorresurser på LTH, vilket bland annat omfattar:

 

  • Drift av gemensamma studentdatorer (datorsalar, Studiecentrum mm)
  • Drift av datorer på LTHs kansli, Kansli N och vissa institutioner  
  • Drift av gemensamma servrar (webb, dns, email mm)
  • Utveckling och drift av lokala administrativa programvaror
  • Distribution av gemensamma programvaror (Matlab, Maple, Comsol mm)
  • Drift av LU-kortet och passerystem
  • Drift av informationsskärmar för LTH, EHL, Vattenhallen och Eden

Mer information om IT support för anställda.

Mer information om IT support för studenter.

 

 

Rudolf Abelin

Systemansvarig

rudolf.abelin@lth.lu.se
046-222 47 55


Per Foreby

IT-chef, LTH

per.foreby@lth.lu.se
046-222 75 98


Per Johansson

Systemansvarig

per.johansson@lth.lu.se
046-222 71 34


Robert Johnsson

Systemansvarig

robert.johnsson@lth.lu.se
046-222 90 70


Manuel Pereyra

Systemutvecklare

manuel.pereyra@lth.lu.se
046-222 97 80


Morgan Persson

IT-arkitekt

morgan.persson@lth.lu.se
046-222 75 14


Christian Rose

Systemutvecklare

christian.rose@lth.lu.se
046-222 49 77


Michael Sanderbring

Systemansvarig

michael.sanderbring@lth.lu.se
046-222 74 92


Lars Telg

Systemansvarig

lars.telg@lth.lu.se
046-222 84 97


Peter Valeur

Systemansvarig

peter.valeur@lth.lu.se
046-222 73 57