Hellmuth Hertz - ultraljud

Hellmuth Hertz var docent i fysik 1956 - 1960. Sedan utnämndes han till laborator i biofysik vid Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR). 1963 när LTH bara hade ett par år på nacken startades en institution för elektrisk mätteknik där Hellmuth Hertz blev professor.

Förutom ultraljudet hann även professor Hertz med att uppfinna bläckstråleskrivaren. Den utvecklades därför att de ultraljudsbilder man tog ut på papper inte var av tillräckligt god kvalitet. Hertz metod var att låta en bläckstråle under högt tryck lämna ett fint munstycke. Strålen sönderdelas i fina droppar. Vissa droppar laddas elektriskt och kan avledas från sin bana så att de inte når pappe-ret. Denna tekniskt mycket komplicerade metod visade sig användbar för att återge färgbilder med lika hög kvalitet som färgfotografiet.

Mannen som vände sonarn från havet mot bröstkorgenMannen som vände sonarn från havet mot bröstkorgen

Mannen som vände sonarn från havet mot bröstkorgen
Text: Göran Frankel
För bilder och fotografier i detta pdf.dokument svarar:
Sid 1 (118 i boken) - privat fotografi
Sid 4:1-2 (121 i boken) - Per Lindström
Sid 4:3 (121 i boken) - Lunds universitets informationssekretariat

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2015-11-06