Personligheter, upptäckter och innovationer

De forskningsprofiler som presenteras här är ett axplock av de många intressanta personer och viktiga händelser som har präglat LTH och dess forskarsamhälle. Texter är skrivna av forskningjournalist Göran Frankel vid Lunds universitet och ingår som en del av jubileumsboken ”År 2001 – en LTH-odyssé”.

Hellmuth Hertz - ultraljud

1953 fick Tekniska Röntgencentralen i Malmö besök av en fysikdoktorand från Lund. Han ville testa om ett nytt hjälpmedel för att upptäcka sprickbildningar i fartygsskrov kunde registrera hur hans eget hjärta rörde sig. Under andra världskriget hade sonar (ultraljud) och radar (mikrovågor) använts för att upptäcka fientliga ubåtar och flygplan. Med tiden skulle man på en alldeles ny teknisk högskola i Lund visa världen att det var möjligt att göra medicinsk diagnostik med ultraljud!

Helmuth Hertz - Mannen som vände sonarn från havet mot bröstkorgen Hellmuth Hertz - ultraljud

Sune Svanberg - laserteknik

Professor Sune Svanberg har samarbetat med de flesta; kemister, motoringenjörer, miljöforskare, vulkanologer, cancerforskare, patologer, arkeologer och många andra. Det är ett mått på hur snabbt laserfysiken har grenat ut sig vid LTH. En av huvudgrenarna på detta träd är forskningen i förbränningsfysik som leds av professor Marcus Aldén, en av Svanbergs forna doktorander.

Sune Svanberg - Lasrar och förbränningsfysik kastar sitt ljus över världen Sune Svanberg - laserteknik 

Sven Johansson - PIXE-metoden

Det finns tekniska innovationer som snabbt sprids över hela jordklotet därför att de omedelbart fyller ett behov. Det finns teknik som till och med sprids till andra världar. Ett exempel på det senare är den s k PIXE-metoden. Medan Marsfarkosten Sojourner rullade fram i den marsianska öknen gjorde den hela tiden PIXE-analyser på stenarna. På jorden har metoden använts på alla upptänkliga sätt…

Sven Johansson - Skäggstrån och luftföroreningar - allt mäts med PIXE-metoden Sven Johansson - PIXE-metoden

Karl Johan Åström - datorer och reglerteknik

När Karl Johan Åström kom till Skåne 1964 tyckte han sig ha hamnat i en landsända som i tekniskt avseende var ett u-land. Men det fanns också fördelar. På en ny högskola var man fri från traditionens bojor. I stället för att skaffa utrustning till en mekanisk verkstad som anslagsgivarna hade tänkt sig köpte Åström datorer. Den reglertekniska forskningen gav snart eko internationellt.

Karl Johan Åström - Datorer är hjärtat i den nya reglertekniken Karl Johan Åström - datorer och reglertekniken

Sven Mattisson - Bluetooth

LTH-professorn Lennart Stigmark såg till att hans ingenjörer också fick lära sig gammaldags radio. Exakta svängningstal – frekvenser – var grundläggande princip bäde för det atomur som Skotte Mårtensson var ansvarig för och den analoga radioteknik som skulle bana väg för Ericssons flytt till Lund och den nya forskningsbyn, ett beslut som i sin tur banade väg för Sven Mattisson och hans forskning, som skulle göra en gamel dansk till en riktig världskändis!

Sven Mattisson - Föråldrad radioteknik banade väg för Mattisson och Bluetooth Sven Mattisson - Bluetooth

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2015-11-06