LTH:s näringslivsråd

LTH:s näringslivsråd är ett forum med syfte att på strategisk nivå verka för ökad interaktion i forskning och utbildning mellan LTH, näringslivet och andra organisationer.

Näringslivsrådet består av representanter från näringslivet med ledande position, antingen VD eller övergripande ansvarig för teknikutveckling och innovation. Varje organisation har en representant och kan utse en ersättare som kan delta då ordinarie person får förhinder. LTH:s rektor, eller av LTH:s rektor utsedd person i LTH:s ledning med ansvar för samverkansfrågor, sammankallar näringslivsrådet.

Rådet sammankallas normalt två gånger per termin. Se vidare Riktlinjer för LTH:s näringslivsråd. En administrativt ansvarig tjänsteman är knuten till rådet.

Sammanträden våren 2020

2020-02-07
2020-05-08

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-28