Lokal skyddskommitté

I enlighet med lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet ska det finnas en lokal skyddskommitté (LS) på varje fakultet. Den lokala skyddskommittén är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och de anställda, främst huvudskyddsombud, i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom fakulteten.

Den lokala skyddskommittén ska: 

 • Följa utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljö.
 • Delta i planeringen av fakultetens arbetsmiljöarbete och till fakultetsledningen lämna förslag till åtgärder samt följa upp dessa.
 • Rapportera analys av resultatet av uppföljning och handlingsplaner rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakultetens institutioner till den centrala skyddskommittén.
 • Återkoppla till institutionerna i frågor som exempelvis resultatet av deras årliga SAM-uppföljningar och handlingsplaner. 

Ordinarie ledamöter:

 • Viktor Öwall, rektor, ordförande
 • Veronica Gummesson, kanslichef
 • Annika Mårtensson, prorektor
 • Benny Mårtensson, representant för SEKO
 • Carl Grey, representant för SAKO
 • Håkan Lapovski, representant för OFR
 • Carl Sverdrup, studerandehuvudskyddsombud TLTH
 • Maria Gunnarsson, ordförande TLTH
Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15