Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTH:s styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna. 

Ledningsgruppen består av: 

 • Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
 • Kristofer Modig, områdesansvarig kemi-bioteknik, vice ordförande
 • Klas Ernald Borges, områdesansvarig samhällsbyggnad
 • Marcus Thern, områdesansvarig maskinteknik - design
 • Carina Fasth, områdesansvarig fysik - matematik
 • Björn Landfeldt, områdesansvarig elektroteknik - datateknik
 • Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor
 • Carolina Rytterkull, utbildningschef/biträdande kanslichef
 • Maria Kempe, studeranderepresentant
 • Philip Johansson, studeranderepresentant
 • Siri Lidmark, studeranderepresentant
 • Elin Stenson, ekonom, ständigt adjungerad


Administrativt stöd:

Katarina Celander-Öhrström 
Telefon: 046-2221778
E-post: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

Våren 2019
10 januari 13.00-15.00 FAK
24 januari 13.00-16.00 FAK
7 februari 13.00-15.00 FAK
27 februari 13.00-16.00 FAK
7 mars 13.00-15.00 FAK
21 mars 13.00-16.00 FAK
4 april 13.00-15.00 FAK
24 april 13.00-16.00 FAK
2 maj 13.00-15.00 FAK
16 maj 13.00-16.00 FAK
27 maj 13.00-15.00 FAK
13 juni 13.00-16.00 FAK
27 juni 13.00-15.00 FAK

FAK = Fakultetsklubben

Möte programledare (PL) och
LG GU:
2019
5 februari 13.00-16.00 Pepparholmen - Studiecentrum INSTÄLLT

Möte studierektorer GU och LG GU:
2019
1 mars 13.00-16.00 Hollywood - INSTÄLLT

Sidansvarig: katarina.celander-ohrstrom@kansli.lth.se | 2019-02-15