Rekryteringsnämnd LTH

Mandatperiod: 

2019-01-01—2021-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter: 

  • Professor Patrick van Hees (Institutionen för bygg- och miljöteknologi) - Ordförande
  • Universitetslektor Carina Fasth (Fysiska institutionen)
  • Professor Mattias Kärrholm (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)
  • Professor Maria Sandsten (Matematikcentrum)
  • Pontus Landgren, studeranderepresentant
  • Robin Holtz Bernståle, studeranderepresentant

Suppleanter:

  • Professor Jan-Olle Malm (Kemiska institutionen)
  • Universitetslektor Joakim Pagels (Institutionen för designvetenskaper)
  • Björn A Söderström, studeranderepresentant
  • En vakant plats som suppleant för studenterna


Handläggare:

Frågor skickas till Rekryteringsnämnden

Johan Dietsch
Telefon: 046-222 3761
E-post: johan.dietsch@lth.lu.se 


Anne Liljendahl
Telefon: 046-222 9203
E-post: anne.liljendahl@lth.lu.se

Rekryteringsnämnden sammanträder

Våren 2019
17 januari 10.00-12.00
6 februari 13.00-16.00
26 februari 9.00-12.00
13 mars 13.00-15.00
28 mars 13.00-16.00
11 april 13.00-15.00
2 maj 9.00-12.00
20 maj 9.00-12.00
10 juni 13.00-16.00

Läs mer

Sidansvarig: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2019-03-19