Lärarförslagsnämnder

Vid LTH finns två lärarförslagsnämnder: en för rekryteringar – Rekryteringsnämnd LTH - och en för karriärfrågor – Karriärnämnd LTH.

Rekryteringsnämnden bereder ärenden som avser rekrytering av lärare och Karriärnämnden bereder ärenden som avser befordran till professor/universitetslektor samt prövningar för docentur respektive ETP (Excellent Teaching Practitioner).

I varje nämnd ingår en ordförande, en vice ordförande och ytterligare två ledamöter. Vid utseendet av nämndens ledamöter eftersträvas en jämn könsfördelning. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter. Nämnden är beslutsför när ordförande/vice ordförande och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Anställning och befordran

Vid anställning av och befordran till professor lämnar nämnden sitt förslag till LTH:s rektor som yttrar sig innan ärendet avgörs av Lunds universitets rektor.

Vid anställning av och befordran till universitetslektor lämnar nämnden sitt förslag till LTH:s rektor som fattar beslut i ärendet.

Till Rekryteringsnämnd LTH

Läs mer 

Till Karriärnämnd LTH

Sidansvarig: camilla.nilsson@kansli.lth.se | 2019-02-15