Husnämnden

Husnämnden har till uppgift att ge råd och stöd i frågor som rör lokaler (inredning, utrustning och ombyggnad) och utemiljön för LTH, samt är ett beredande organ till LTH:s rektor.

Ordförande i nämnden är LTH:s rektor eller annan person i LTHs ledning (prorektor eller vicerektor) som utses av LTH:s rektor. Arbetsmiljösamordnaren, samt en representant vardera för LU-Service och LU Byggnad är ständigt adjungerad till nämnden. Infrastrukturansvarig vid LTH:s kansli är ständigt adjungerad som sakkunnig och administrativt ansvarig tjänsteman.

Ledamöter

  • Viktor Öwall, rektor
  • Veronica Gummesson, t f kanslichef
  • Björn Sanders, studentrepresentant ordinarie
  • Filippa de Lava, studeranderepresentant suppleant

Sekreterare

 

Husprefekter LTH 2018-2020

Följande personer har utsetts av rektor vid LTH till husprefekt för respektive hus.

M-huset: Peter Berling(tom 180630)
E-huset: Mats Cedervall
V-huset: Christina Glans
A-huset: Johnny Åstrand
IKDC: Patrik Nilsson
Kemicentrum: Jörgen Nilsson
Matematikhuset: Mario Natiello
Kårhuset, Studiecentrum och Navet: Jan-Åke Nilsson

Sidansvarig: andreas.Svensson@kansli.lth.se | 2019-02-15