Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden har till uppgift att arbeta med, ge råd och stöd i frågor som rör bibliotekets verksamhet och val av informationsresurser. Nämnden är ett rådgivande organ till kanslichefen och fakultetsbibliotekarien för biblioteket i biblioteksfrågor.

Nämnden består av:

  • Erik Swietlicki,  ordförande, representant LU:s biblioteksstyrelse
  • Veronica Gummesson, t f kanslichef
  • Martin Höst, representant för grundutbildningen
  • Margareta Sandahl, representant för forskarutbildningen
  • Åsa Sellgren, fakultetsbibliotekarie
  • Mikael Abrahamsson, bibliotekarie
  • Ilse svensson de Jong, doktorandrepresentant/studentrepresentant
  • Tobias Wrammerfors, studentrepresentant

Ordförande i nämnden är LTH:s rektor eller annan person i LTH:s ledning (prorektor eller vicerektor) som utses av LTH:s rektor. LTH:s representant i LU:s Biblioteksstyrelse är ständigt adjungerad i de fall personen inte redan är ledamot av nämnden. En av de närvarande tjänstemännen är administrativt ansvarig.

Sidansvarig: asa.sellgren@bibliotek.lth.se | 2017-03-06