lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Om LTH

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en fakultet inom Lunds universitet. Vi tar det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknikvetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet. Våra strategier bygger på mångfald och gränsöverskridande samverkan, och präglas av jämställdhet, delaktighet, kvalitet och förnyelse.

Under 50 år har utbildning, forskning och innovationer med rötter i LTH satt bestående och betydelsefulla avtryck i samhället.

Vi har idag Sveriges mest attraktiva utbildningar och en bred forskning. Inom vissa områden är LTHs forskning världsledande, till exempel inom nanoteknologi, förbränningsfysik och medicinsk teknik.

LTH har 9 600 studenter och 1 500 anställda från hela världen. De flesta utbildningarna ges i Lund men vi utbildar även högskoleingenjörer på Campus Helsingborg och dessutom är Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed organisatoriskt knuten till LTH.

Innovationer från LTH

Utraljudstekniken, Oatly och Proviva – varje år förädlas forskningsresultat och även studentarbeten vid LTH till innovationer och företag.  Nedan hittar du fler exempel.

Dessutom startar många tidigare studenter företag som utvecklas tillsammans med forskare och studenter, till exempel Axis. Och många företag arbetar nära forskare; Ericssons samarbete med LTH för utveckling av Bluetooth-tekniken är ett välkänt exempel.

Innovationer från LTH

Ett av de hundra bästa i världen

Lunds universitet och LTH har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen. Några av faktorerna som jämförs i rankingarna är kvalitet på utbildning, forskning, undervisning, innovationer och internationalisering.

Läs mer på några av de ledande rankingarnas webbplatser:

Times Higher Education World University Rankings

QS Topuniversities

Academic Ranking of World Universities
 

Världsledande forskningsanläggningar

Två av världens ledande materialforskningsanläggningar byggs just nu i Lund: MAX IV-laboratoriet, som blir den ledande synkrotronljusanläggningen i världen, samt den europeiska forskningsanläggningen ESS, som kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. De båda anläggningarna kommer att få en avgörande betydelse för framtidens vetenskapliga och industriella utveckling inom såväl materialvetenskap som livsvetenskap.