lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH webbnyheter svenska [73417]

2011-08-26

Arbetet med LTHs strategiska plan för 2012 – 2016 har kommit ett stycke på väg. Nu är det Din tur att komma med input om den slutliga versionen.  Alla anställda på LTH är välkomna att medverka på de samrådsmöten som är...[läs mer]


2011-08-25

Luften är full av mycket små partiklar, eller aerosoler, som de också kallas. Vissa finns naturligt medan andra kommer från luftföreningar och andra mänskligt orsakade utsläpp. Flera typer av aerosoler anses farliga för hälsan....[läs mer]


2011-08-22

Strax utanför Svalöv i Skåne håller Sveriges första bioraffinaderi för att göra kemikalier av jordbruksgrödor på att byggas. Där ska vete, hampa och andra växter omvandlas till kemikalier, plaster, färger, pet-flaskor,...[läs mer]


2011-08-22

Hej! Jag heter Anders Axelsson och är rektor på LTH! Grattis och Välkomna!Jag börjar med att gratulera er av två orsaker:1. Ni har lyckats mycket bra med era studier. Det är ett högt söktryck och endast de som har mycket bra...[läs mer]


2011-08-22

Strax utanför Svalöv i Skåne håller Sveriges första bioraffinaderi för att göra kemikalier av jordbruksgrödor på att byggas. Där ska vete, hampa och andra växter omvandlas till kemikalier, plaster, färger, pet-flaskor,...[läs mer]