lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Oredlighet i forskning

2017-09-28

Rektor för Lunds universitet fäller en doktorand och två forskare för oredlighet i forskning. Dessa har i en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift använt plagierade textdelar samt en figur ur två studenters examensarbeten.

Anmälan inkom i mars 2017 från två tidigare studenter vid LTH som upptäckt att delar av deras examensarbeten, en kandidatuppsats och en masteruppsats, plagierats och använts i en vetenskaplig artikel.

Läs mer.