lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samarbetsavtal med Saab

2018-02-08

Lunds universitet har skrivit under ett samarbetsavtal inom forskning, innovation och utbildning med försvars- och säkerhetsföretaget Saab.

Avtalet är en plattform för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning, för att ömsesidigt stärka Lunds universitet och Saab.

−Saab är en viktig strategisk partner som vi har samarbetat med länge och i flera projekt. Genom att vi nu fördjupar och formaliserar samarbetet ser vi ännu större möjligheter att tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovationer. Akademin och näringslivet behöver arbeta nära och långsiktigt för att lösa dagens komplexa utmaningar inom teknik och samhälle, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

− Saab har lång och framgångsrik erfarenhet av samarbeten med universitet och högskolor, inklusive Lunds universitet. Avtalet syftar till att fördjupa samarbetet och kommer att ge oss tillgång till Lunds universitets kompetens inom teknikområden som är strategiska för Saab, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef för Saab.

Saab och Lunds universitet ska tillsammans utveckla för båda parter gynnsamma projekt inom utbildning och forskning, samt göra kompetens, resurser och anläggningar tillgängliga för båda parter.

På LTH bedrivs mycket forskning som är relevant för Saab. Några av fokusområdena för existerande samarbeten är exempelvis inom radarapplikationer, datavetenskap, motorutveckling och strukturell mekanik.

− Vi hoppas så klart att detta skall leda till nya samarbeten men man ska komma ihåg att det redan nu finns många etablerade kontakter och projekt. På Institutionen för Elektro- och informationsteknik finns exempelvis tre adjungerade professorer från Saab, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.