lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rekordintresse för dag med molnfokus

2013-09-26

Jonas Wisbrant, projektledare för LUCAS-dagen, sätter upp affisch med programmet för årets LUCAS-dag

Datormolnet är temat för årets LUCAS-dag, och intresset är rekordstort. Över 170 personer har anmält sig till måndagens arrangemang. På schemat står föreläsningar om allt från skalning av utveckling till hur molnet påverkar framtida nätverk. Dessutom presenteras SIGRUN och EASE samt MAPCI - the Mobile and Pervasive Computing Institute på Lunds universitet.

Vidare hålls även en poster session om bland annat Androidnätverk, Palcom, artificiell intelligens och hur man via molnet programmerar robotar med hjälp av naturligt språk

Ulf Ewaldsson, teknikchef på Ericsson, och Anders Samuelsson, projektkontorsansvarig på QlikTech, är två av talarna.

– LUCAS-dagen kommer som vanligt att innehålla ett digert program av pågående forskning och intressanta industrierfarenheter. Det som är särskilt intressant i år är att vi sätter fokus på mobile cloud computing som bara är i sin linda ännu. Det finns olika åsikter om vart utvecklingen kommer att drivas, och några av dem kommer vi att ta upp, säger Per Runeson på Intitutionen för Datavetenskap på LTH.

LUCAS är universitetets institut för tillämpad mjukvaruforskning och ligger bland annat bakom satsningen på Programvaruportalen.

– För fortsättningen av LUCAS-arbetet kommer det nya institutet MAPCI att spela en viktig roll. Vi står i startgroparna att sätta igång nytt arbete i tät samverkan mellan industri och akademi just i området mobile cloud, säger Boris Magnusson, som sitter i styrgruppen för LUCAS.

Anders Frick

Hela programmet för LUCAS-dagen 

Programvaruportalen

Programvaruportalen