lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny molekyl kan revolutionera behandlingen av lungfibros

2014-11-03

Forskare från kemiska institutionen vid LTH står bakom ny molekyl för behandling av den allvarliga och svårbehandlade sjukdomen lungfibros.

Lungfibros är en kronisk sjukdom som drabbar mellan 200.000 -300.000 patienter i västvärlden varje år. Sjukdomen kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna i lungorna, vilket orsakar hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner. Det finns flera former av lungfibros, idiopatisk lungfibros (IPF) är den allvarligaste formen. Idiopatisk lungfibros är mycket svårbehandlad och leder oftast till döden inom 2-3 år.

Det finns dock hopp om förlängd överlevnad och bättre livskvalitet för personer med denna sjukdom. Hoppet består av en molekyl som upptäckts och syntetiserats av forskare från kemiska institutionen vid Lunds universitet. De hämmande effekterna på proteinet galectin-3, som spelar en central roll i utvecklingen och progressionen av fibros, studerades först av professor Hakon Leffler på BMC i Lund. Vidare djurstudier visade att molekylerna hämmade proteinet galektin-3 och mycket effektivt bromsade fibros (ärrbildning).

Nu testas molekylen på friska frivilliga människor för att se att den är säker, därefter ämnar man gå vidare med att ge molekylen till patienter för att undersöka det terapeutiska värdet hos molekylen.

- Om molekylen bromsar lungfibros kommer det kunna revolutionera behandlingen och leda till förlängd överlevnad och bättre livskvalité för personer med denna hemska sjukdom, säger professor Ulf Nilsson, en av forskarna som upptäckte molekylen och grundare av företaget Galecto Biotech, som arbetar för att molekylen ska komma ut på marknaden och användas vid behandling av lungfibros.

Läs mer om de påbörjade kliniska studierna här

Vetenskapliga artiklar:

H. Leffler and U. Nilsson Low-Molecular Weight Inhibitors of Galectins. in Galectins and Disease - Implications for Targeted Therapies (A. A. Klyosov and P. G. Traber, eds.) ACS Symp. Ser. No. 1115, 2012, pp 47-59.

MacKinnon et al Regulation of TGF-β1 Driven Lung Fibrosis by Galectin-3 Am J Respir Crit Care Med 2011

Mahendran et al. Treatments in idiopathic pulmonary fibrosis: time for a more targeted approach? QJM. 2012 Oct;105(10):929-34. Review.

Vid frågor kontakta professor Ulf Nilsson vid Centrum för Analys och Syntes på Kemiska institutionen, Lunds universitet.

ulf.nilsson@chem.lu.se

 

Cecilia von Arnold