lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mångmiljonregn till forskning om elektronpussel

2017-09-28

Kimberley Thelander ska ta hjälp av nanotrådar för att undersöka elektriska egenskaper i olika material.

Kimberley Thelander ska ta hjälp av nanotrådar för att undersöka elektriska egenskaper i olika material.

Ett forskningsprojekt som ska utforska möjligheten att på atomnivå påverka ett materials elektriska egenskaper får drygt 34 miljoner kronor.

Kimberly Thelander, professor i materialvetenskap vid LTH, får drygt 34 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att påverka de elektriska egenskaperna i olika material. Kanske går det att skapa helt nya elektroniska egenskaper!

– Det kan handla om allt från hur ett material leder ström till mer oväntade fenomen som topologiska isolatorer, vilket nyligen fick Nobelpriset, säger Kimberly Thelander och tillägger att detta projekt är ren grundforskning. Några direkta applikationer har man inte i åtanke i just detta projekt.

Idag finns mycket teoribildning kring hur elektroner skulle kunna bete sig under speciella villkor, men få faktiska observationer. Men Kimberly Thelander har upptäckt att nanotrådar, dessa små halvledande, atomtunna konstruktioner som hon och hennes forskarkollegor i Lund utvecklat under flera år, fungerar alldeles utmärkt för att studera elektroners beteende.

– I det här projektet är nanotrådarna alltså bara ett redskap för att studera något annat. Nanotrådar har visat sig alldeles utmärkt att fästa atomer på, nästan precis som man vill. Genom att laborera med olika slags kombinationer hoppas vi kunna se hur detta förändrar de elektroniska egenskaperna, säger Kimberly Thelander.

Pengarna kommer i huvudsak användas för att anställa forskare – utrustningen finns redan.

Ett ytterligare forskningsprojekt vid Lunds universitet får pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det handlar om hur universum såg ut i den absoluta begynnelsen, det vill säga precis efter själva födelseögonblicket. Läs mer om det projektet här: http://www.lu.se/article/mangmiljonregn-till-forskning-om-elektronpussel-och-universums-fodelse