lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Livs- och Läkemedelsportalen 2012:1

2012-03-15

Nätverk för pulverindustrin • Optimal quality change during continuous production • Förutsättningar för samarbete • Förpackningen ett nödvändigt ont eller en förutsättning? • Biosensor sparar på miljön • Matsäkerhet • Modellering - färre experiment, mer kunskap • Nordisk kost är bra för hälsan

Via detta nyhetsbrev förmedlas nyheter och information om pågående aktiviteter inom Livs- och läkemedelsklustret av institutioner och forskare vid Lunds tekniska högskola. Nyhetsbrevet distribueras via e-post 2-4 gånger per år.

Livs och läkemedelsportalen