lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Leder arbetet med internationell byggstandard i Tokyo

2017-09-22

Värmeisoleringsmaterial, beräkningsmetoder, lufttäthet, fuktsäkerhet och mätmetoder. LTH-professor Jesper Arfvidsson är ordförande för det årliga ISO-mötet som tar fram en ”världsstandard” för energiaspekter i byggnader.

Jesper Arfvidsson, professor vid Avdelningen för Byggnadsfysik, ska under en vecka hålla i ordförandeklubban när länder från jordens alla hörn samlas för att besluta om ”världsstandarder” i fråga om energiprestanda och energianvändning i byggnader.

– Vi antar resolutioner, och varje land har en röst. Målet är att komma överens om standarder som ska gälla i hela världen. Gemensamma sätt att beskriva material och beräkna energianvändning är sådant som förenklar handel och byggande över landsgränser, förklarar Jesper Arfvidsson, som har en intensiv vecka framför sig.

Deltagarna vid det årliga mötet inom ISO/TC163 – med titeln ”Thermal performance and energy use in the build environment” – hålls för trettionde gången, och i år står Japan värd. Inte mindre än 57 länder från världens alla hörn är engagerade – 27 som deltagande länder och 30 som observatörer.

Exempel på vad världsstandarder tas fram inom är värmeisoleringsmaterial, beräkningsmetoder, lufttäthet, fuktsäkerhet och mätmetoder.


Arbetet sker inte
smärtfritt, eftersom dagens olika länder och regioner har sina egna standarder. I Sverige finns SIS-standarder, i Europa CEN och så vidare. De flesta vill naturligtvis att just deras standard ska bli världsstandard ...

– Någon drabbas alltid om förändringar göras, men i slutänden är det bättre för alla om vi lyckas ena oss kring gemensamma regler, förklarar Jesper Arfvidsson.

Mötet i Tokyo är ett bra tillfälle ett att uppdatera sig för de experter som deltar från olika nationella standardiseringsinstitut:

– Det är nu vi får tillfälle att summera det gångna årets arbete, diskutera och besluta om framtida arbete och inriktningar, förvissa oss om att tillräcklig kvalitet upprätthålls, att uppdateringar genomförs och så vidare. Det är också ett bra tillfälle att utveckla internationella nätverk.

 

Jesper Arfvidsson är ordförande för det internationella sekretariatet som administreras av SIS (Swedish Standards Institute) – och ordföranderollen har sedan 1970-talet legat hos Sverige.

– Det internationella sekretariatets uppgift handlar till stor del om att försöka jämka ihop olika åsikter, att få en någorlunda förankrad och gemensam syn inför beslut. Olyckligtvis kommer den svenska personalen från SIS nu att minska, av ekonomiska skäl vad jag kan förstå. Nu blir det bara jag och en projektledare som håller i de olika mötena i Japan, och vi kommer inte att kunna hålla lika god kvalitet i arbetet som förr. Det blir en tuff vecka, men jag ser verkligen fram emot detta trettionde möte.
 

FAKTA | ISO

ISO (International Standardization Organization) är uppbyggd som ett nätverk av sammanlagt 161 länders nationella standardiseringsinstitut. Fram till i dag har ISO publicerat cirka 20 000 internationella standarder.