lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ingenjörer ska bli bättre på arbetsmiljö

2017-08-17

Nya och redan yrkesverksamma ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning.

Utbildningen kommer att användas på ingenjörsprogrammen men är öppen för alla och kan även användas av även exempelvis blivande ekonomer och beteendevetare, men också av redan yrkesverksamma med motsvarande utbildningar.

Tanken är att de som utbildas vid tekniska högskolor har stort inflytande över arbetsmiljön på flera sätt när de kommer ut i arbetslivet.

– Många av våra studenter blir också chefer och ledare och då är det viktigt att förstå vad som kan påverka arbetsmiljön, till exempel när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, säger Mats Bohgard, professor i Arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet och en av dem som medverkat i utvecklingen av utbildningen tillsammans med fyra ytterligare tekniska universitet och högskolor samt företagshälsovården Prevas.

Läs mer här: http://www.design.lth.se/nyheter/visa/article/ingenjoerer-baettre-paa-arbetsmiljoe-genom-unikt-sama/