lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

”Det är väldigt förvånande att Migrationsverket gör den här bedömningen”

2017-08-15

Viktor Öwall, LTH:s rektor, är kritisk till att Migrationsverket stoppar studenter som antagits till LTH och dessutom fått stora stipendier.

Flera utomeuropeiska studenter har den senaste tiden fått plats på masterutbildningar vid svenska universitet men sedan fått avslag från Migrationsverket att påbörja masterutbildningar vid svenska universitet.

Bland annat har nu två studenter från Bangladesh respektive Pakistan nekats att påbörja masterutbildningen Embedded Electronics Engineering mot bakgrund av bedömningen att studenterna visar bristande studiemotivation, då de anses ha svarat för kortfattat och opersonligt vid den intervjun för uppehållstillstånd som görs på ambassaden. 

"På vilka grunder Migrationsverket gör bedömningarna ställer jag mig starkt tvivlande till", säger Viktor Öwall idag i en intervju med SR P4. Lyssna på inslaget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6754344