lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

25 nya professorer installerade

2017-10-06

Professorsinstallation den 6 oktober – LTH ber att få gratulera!

Idag har Lunds universitet fått 25 nya professorer. LTH gratulerar professorerna, som installerades under högtidliga former på fredagseftermiddagen.

Under professorsinstallationen presenterade LTH:s rektor, professor Viktor Öwall, sju professorer:

Aylin Ahadi, Nancy Bocken, Joakim Bood, Anders Gudmundsson, Frank Lipnizki, Johan Mauritsson och Jenny Palm.

Av dessa blir två – Nancy Bocken och Jenny Palm – professorer vid Internationella miljöinstitutet, medan övriga blir professorer vid LTH.

 

Professorsinstallationen vid Lunds universitet

Följande professorer installeras: professorn i global hälsa, Anette Agardh, professorn i fysiologi med inriktning mot farmakologi, Maria Björkqvist, professorn i neurologi med särskild inriktning mot minnesforskning, Oskar Hansson, professorn i beroendemedicin särskilt spelberoende, Anders Håkansson, professorn i molekylärmedicin med inriktning mot hematologi  och stamcellsbiologi, Jonas Larsson, professorn i experimentell patologi med inriktning mot human tumörimmunologi, Karin Leandersson, professorn i diabetesforskning, Charlotte Ling, professorn i neurokirurgi, Niklas Marklund, professorn i experimentell patologi med inriktning mot tumörbiologi, Jenny L Persson, professorn i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Christine Rubertsson, professorn i kirurgi, Lisa Rydén, professorn i evolutionsbiologi, Bengt Hansson, professorn i astronomi med inriktning mot exoplaneter, Anders Johansen, professorn i kvartärgeologi med inriktning mot maringeologi, Helena L. Filipsson, professorn i fysikalisk kemi med inriktning mot biokolloider  studerade med  spridningsmetoder, Anna Stradner, professorn i evolutionsbiologi, Tobias Uller, professorn i systematisk biologi, Niklas Wahlberg, professorn i kemisk fysik med inriktning mot ultrasnabb spektroskopi på kemiska reaktioner och nya material för solenergiomvandling, Arkady Yartsev, professorn i mekanik Aylin Ahadi, professorn i hållbart företagande – för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle, Nancy Bocken, professorn i förbränningsfysik med inriktning mot laserdiagnostik, Joakim Bood, professorn i ergonomi och aerosolteknologi, Anders Gudmundsson, professorn i kemiteknik med inriktning mot separationsprocessen, Frank Lipnizki, professorn i atomfysik med inriktning mot attosekundfysik, Johan Mauritsson samt professorn i hållbar stadsutveckling – för en omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle, Jenny Palm.

 

Läs mer om de nya professorerna i årets installationsskrift.