lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter i [73417, 92963, 90991]

RSS

2011-05-05

I dag skapar nya krav på energisnåla byggnader nya krav på kunskap, en kunskap det inte finns tillräckligt av på byggföretag. Byggbranschen ropar därför högt efter personer med utbildning inom miljö och energi. Nu presenterar...[läs mer]


2011-05-04

Bertil Törnell var professor i kemisk teknologi sedan 1968 med speciell inriktning mot polymerteknologi. 1987-90 var Bertil Törnell rektor för LNTH (Tekniska och Naturvetenskapliga högskolan i Lund) och  för LTH 1990-93....[läs mer]


2011-05-03

Per Molander var huvudarkitekten bakom den omfattande budgetprocess-reform som ägde rum i Sverige I mitten av 1990-talet.  Han har också varit huvudsekreterare i 2005 års katastrofkommission efter flodvågskatastrofen i...[läs mer]


2011-05-03

Ett antal LTH-studenter är just nu i USA för att tävla med sin egen konstruerade hybridracer. Hittills har de gått bra: Under första dagen gick de till final i momentet teknisk design. Följ utvecklingen på LU Racings blogg:...[läs mer]


2011-04-29

Världens tuffaste granskare av läkemedel och nya analytiska tekniker, det amerikanska läkemedelsverket FDA, har fått upp ögonen för det lilla lundaföretaget CapSenze som på ett tidigt stadium kan spåra HIV-virus i blodet. I...[läs mer]